Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów przy ul. Władysława Jagiełły  w Choszcznie.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej wynoszącej 60,00 m2, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno ( ul. Władysława Jagiełły), oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek : -
- 725/46 o pow.  0,0142 ha,
- 725/67 o pow. 0,0201 ha,
- 725/68 o pow. 0,0332 ha .

Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie księga wieczysta Kw nr 8549 A.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości określono kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem :
„ MW, MN, U – Tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego, usług „
W ewidencji gruntów nieruchomość zapisane są pod symbolem:  „B”– tereny mieszkaniowe i dr- drogi .
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na łączną kwotę w wysokości : 65.830,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) w tym :
- cena wywoławcza gruntu – 49 540,00 zł ,
- cena wywoławcza budynku – 16.290,00 zł.
Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  w wysokości 22 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2009 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia 08 września 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie i okazanie Komisji:
- dowodu wpłaty wadium.
- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub  pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości   winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 41.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 10:58:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 10:58:57