Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości do 6/25 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej numerem działki 256.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału w wysokości  do 6/25 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej numerem działki 256.

      Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości do 6/25 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej  nr ewidencyjnym działki 256 o pow. 0,1000 ha, położonej w obrębie Zamęcin - Kw nr 21050.
W ramach zabudowań nabywca korzystał będzie z części budynku mieszkalnego o pow. użytkowej wynoszącej  około 45,27 m2 , piwnicy w budynku mieszkalnym oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B- tereny mieszkaniowe.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR , dla której widnieje zapis :
- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 15.800,00 zł (słownie: piętnaście   tysięcy osiemset  złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.


Przetarg odbędzie się w dniu  10 września r. o godz. 12.00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 07 września 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        
- dowodu wpłaty wadium.
- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu   tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
 rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób,  zostanie  zwrócone nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału w nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno  tel. 0-95 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 10:55:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 10:55:37