Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 4 przy ul. Wyzwolenia w Choszcznie.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

 

rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1  w budynku nr 4 przy ul. Wyzwolenia w Choszcznie.

 

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 4 przy ul. Wyzwolenia w Choszcznie o pow. użytkowej wynoszącej 10,96 m2  wraz z udziałem wynoszącym do 390/10000 części w częściach wspólnych budynku i w działce nr 660 o pow. 0,0658 ha, na której zlokalizowany jest budynek.

 

Dla ww. nieruchomości (budynek oraz grunt) prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie księga wieczysta Kw nr 20847.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przedmiotowej nieruchomości określono kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem MW- „Tereny budownictwa wielorodzinnego „.

 

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80,poz.903 ze zm.).

 

 Łączna  cena wywoławcza nieruchomości lokalowej do rokowań ustalona została na kwotę 16.240,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych) w tym cena :

- lokalu użytkowego – 14.485,00 zł

- cena udziału w gruncie – 1.755,00 zł.

 

Wysokość zaliczki wynosi 3.248,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych).

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach :

- 05 marca 2009r –  I przetarg ustny nieograniczony;

- 14 maja 2009r .- II przetarg ustny nieograniczony i zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 07 września 2009r.

o godz. 10,00 w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia  04 września 2009r . do godz. 15.30,  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie , z dopiskiem „ROKOWANIA – LOKAL UŻYTKOWY UL. WYZWOLENIA NR 4/1 W CHOSZCZNIE „   

Zgłoszenie powinno zawierać :

1)       imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia ;

3)       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

 

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia :

1)       nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)       zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)       nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)       są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji w sprawie można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.0957659341.

 

 

 

 

.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-08-2009 10:56:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-08-2009 10:56:32