Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 427,428 i 431 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

III  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 427,428 i 431 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne

 

 

      Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno przy ul. Osiedle Północne  :

 

1) nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr działki 427 o pow. 0,0638 ha w ewidencji gruntów zapisana pod symbolem  B-RIIIa - KW nr  SZ1C/ 000 30464 / 6 , cena wywoławcza do przetargu – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) ;

 

2) nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr działki 428 o pow. 0,1021 ha, w ewidencji zapisana pod symbolem B-RIIIa – Kw nr  SZ1C /00030470 / 1- cena wywoławcza do przetargu – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

 

3) nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki 431 o pow. 0,4650 ha, w ewidencji gruntów zapisana pod symbolem R-IIIa  - Kw nr SZ1C /00030467 / 7 – cena wywoławcza do przetargu – 145.200,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych).

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). 

 

 

W przypadku wszystkich nieruchomości wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowych nieruchomości  określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem : ,MN „Tereny budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego”.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03  września  2009 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 31 sierpnia 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż  do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przez nieruchomość, oznaczoną nr działki 427 przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia.

W przypadku kolizji z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości przełoży sieć, na własny koszt w uzgodnieniu z jej właścicielem.

  

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-07-2009 08:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-07-2009 08:49:47