Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/13 o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności obiektu budowlanego, położonego przy ul. Kolejowej w Choszcznie.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/13 o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności obiektu budowlanego, położonego przy ul. Kolejowej w Choszcznie.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 26/13  o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności zlokalizowanego na tej działce budynku biurowego i piwnicy zagłębionej w ziemi , dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 25334.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości widnieje zapis: -„ tereny zamknięte”. Jednak zgodnie z decyzją Nr 60 Ministra Infrastruktury  z dnia 12 września 2005 r. przedmiotowa działka wyłączona została z terenów zamkniętych.

W ewidencji gruntów działka zapisane są pod symbolem:  „B” – tereny zabudowane

 Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na łączną kwotę w wysokości : 259.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) w tym: - cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego – 59.956,00 zł

- cena wywoławcza prawa własności budynku biurowego i piwnicy- 199.144,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia 20 kwietnia 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie i okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresietrzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub  pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku i budowli zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości  winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Nabywca nieruchomości – wieczysty użytkownik zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 965,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100) płatnej na konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie  Nr 80 1020 4867 0000 1502 0007 9749 w Banku  PKO BP SA Oddział w Choszcznie

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 42.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 19-03-2009 13:45:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 19-03-2009 13:45:52