Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 427,428 i 431 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne .

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,oznaczonych nr działek 427,428 i 431 położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno ul. Osiedle Północne

 

      Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno przy ul. Osiedle Północne  :

 

1) nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr działki 427 o pow. 0,0638 ha w ewidencji gruntów zapisana pod symbolem  B-RIIIa - KW nr  SZ1C/ 000 30464 / 6 , cena wywoławcza do przetargu – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) ;

 

2) nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr działki 428 o pow. 0,1021 ha, w ewidencji zapisana pod symbolem B-RIIIa – Kw nr  SZ1C /00030470 / 1- cena wywoławcza do przetargu – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

 

3) nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki 431 o pow. 0,4650 ha, w ewidencji gruntów zapisana pod symbolem R-IIIa  - Kw nr SZ1C /00030467 / 7 – cena wywoławcza do przetargu – 145.200,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych).

 

W przypadku wszystkich nieruchomości wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowych nieruchomości  określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem : ,MN „Tereny budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego”.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego  2009 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 20 lutego 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie  trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż  do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przez nieruchomość, oznaczoną nr działki 427 przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia.

W przypadku kolizji z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości przełoży sieć, na własny koszt w uzgodnieniu z jej właścicielem.

  

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 09-02-2009 13:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 09-02-2009 13:10:14