Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piasecznik

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piasecznik
 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie Piasecznik, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 463/4  o pow.0,2000 ha , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi  księgę wieczystą.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

ZL- grunty pod zalesienie

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem R V.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze . zm. ).

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2009r. o godz.10°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 03 marca 2009 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie
trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech  dni od dnia zamknięcia przetargu.

 Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 0-95 765 93 41.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-02-2009 15:13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-02-2009 15:13:18