Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie przy ul.Wyzwolenia

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie przy ul.Wyzwolenia

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1 w budynku nr 4, położony w Choszcznie przy ul. Wyzwolenia o pow. użytkowej
wynoszącej 10,96 m2  wraz z  udziałem wynoszącym do 390/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie na , którym zlokalizowany jest budynek, oznaczonym w ewidencji gruntów numerem  działki 660 o pow.
658 m2.

Dla ww. nieruchomości /budynek oraz grunt/ prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie, księga wieczysta Nr 20847

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce  MW, dla której obowiązuje zapis : „Tereny budownictwa wielorodzinnego”.

-   cena wywoławcza lokalu  do przetargu  wynosi  - 14.485,00 zł   /słownie:czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt   pięć  złotych/ 

 -   cena wywoławcza udziału  w gruncie wynosi  -   1.755,00 zł  /słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych/

-          łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi   - 16.240,00 zł/słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych/

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2009 r. o godz. 10,00  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 02 marca 2009na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresietrzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Sprzedaż    nieruchomości   następuje w oparciu  o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, bez możliwości rozłożenia na raty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu .

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie telefon nr 095 765 9341.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-02-2009 15:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-02-2009 15:08:18