Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1588/09 Burmistrza Choszczna z 31 grudnia 2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2010-01-14 10:21:18
dokument Zarządzenie Nr 1587/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2010-01-12 14:01:00
dokument Zarządzenie nr 1576/09 Burmistrza Choszczna z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2010-01-11 09:27:16
dokument Zarządzenie Nr 1392/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2010-01-11 09:25:43
dokument Zarządzenie Nr 1585/09 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego na rok 2009. 2010-01-11 09:21:39
dokument Zarządzenie nr 1586/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009 . 2010-01-11 09:18:29
dokument Zarządzenie Nr 1589/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2009-12-29 13:10:16
dokument Zarządzenie Nr 1582/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/412/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. 2009-12-29 11:42:20
dokument Zarządzenie Nr 1581/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/411/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 2009-12-29 11:40:04
dokument Zarządzenie Nr 1583/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania chwały Nr XXXIII/413/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009. 2009-12-29 11:38:21
dokument Zarządzenie nr 1580/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-12-22 11:17:37
dokument Zarządzenie nr 1577/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki" 2009-12-22 09:54:29
dokument Zarządzenie Nr 1575/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2009 r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi dojazdowej od Urzędu Miejskiego w kierunku cmentarza" 2009-12-22 09:53:08
dokument Zarzadzenie nr 1554/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie gminy Choszczno. 2009-12-14 11:57:16
dokument Zarzadznie Nr 1555/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-12-14 11:55:33
dokument Zarządzenie nr 1556/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/394/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Sołeckiej Sołectwa Korytowo 2009-12-14 11:53:53
dokument Zarządzenie nr 1557/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/395/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Radaczewo 2009-12-14 11:51:49
dokument Zarządzenie nr 1558/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r.w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/396/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzec ko, Korytowo 2009-12-14 11:50:32
dokument Zarządzenie nr 1560/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/398/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2009-12-14 11:48:19
dokument Zarządznie Nr 1561/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/399/09 rady miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. uchylającej uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 2009-12-14 11:46:32
dokument Zarządzenie nr 1562/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/400/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2009-12-14 11:41:10
dokument Zarządzenie nr 1563/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXII/401/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2009-12-14 11:38:20
dokument Zarządzenie nr 1564/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXII/402/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na roku 2009. 2009-12-14 11:35:46
dokument Zarządzenie Nr 1565/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXII/403/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy choszczno. 2009-12-14 11:33:55
dokument Zarządzenie Nr 1566/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/404/09 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządznia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospogarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2009-12-14 11:31:49
dokument Zarządzenie Nr 1567/09 Burmistrza choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/405/09 rady miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/323/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Choszczno. 2009-12-14 11:29:36
dokument Zarządzenie Nr 1568/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXII/406/09 rady miejskiej w Choszcznie z dni8a 03 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2009-12-14 11:26:03
dokument Zarządzenie Nr 1569/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/407/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Choszczeński Zarząd Nieruchomości komunalnych oraz nadania jej Statutu 2009-12-14 11:22:02
dokument Zarządzenie Nr 1570/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/408/09 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie skargi p. Henryka bokuna na działalność Burmistrza Choszczna. 2009-12-14 11:10:49
dokument Zarządzenie Nr 1571/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/409/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie skargi p. Władysława Sondaja na działalność Dyrektora publicznego gimnazjum w Choszcznie. 2009-12-14 11:07:30
dokument Zarządzenie Nr 1572/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/410/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji niepublicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom 2009-12-14 11:03:26
dokument Zarządzenie Nr 1574/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania opłatkowego dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Choszcznie 2009-12-14 11:00:05
dokument Zarzadzenie nr 1552/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budzetu na rok 2009 i ukladu wykonawczego budzetu na rok 2009 2009-12-07 13:57:29
dokument Zarządzenie Nr 1551/09 Burmistrz Choszczna z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-12-02 10:22:38
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 24 września 2009 r. do 03.12.2009r. 2009-11-30 13:06:19
dokument Zarządzenie Nr 1550/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające konieczne do wykonania po pożarze budynku przy ul. Matejki w Choszcznie." 2009-11-30 13:05:23
dokument Zarządzenie nr 1549/09 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2009-11-19 13:23:04
dokument Zarządzenie Nr 1548/09 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2009-11-19 13:20:20
dokument Zarządzenie Nr 1544/09 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania nagród dla uczestników turnieju golfowego "I UKS Modra Szkoła CUP" 2009-11-19 13:18:58
dokument Zarządzenie Nr 1547/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-11-19 13:10:23
dokument Zarządzenie Nr 1546/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do sporządzenia protokołów przyjęcia nieruchomości od Choszczeńskiego Towarzystwa budownictwa Społecznego Sp.zo.o 2009-11-19 13:07:29
dokument Zarządzenie Nr 1545/09 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na roku 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-11-17 10:19:01
dokument Zarządzenie Nr 1540/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-11-17 10:16:08
dokument Zarządzenie Nr 1535/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie refundacji kosztów podróży do SP ZOZ Oddziału Leczenia odwykowego w Gryficach na terapię. 2009-11-12 09:51:54
dokument Zarządzenie Nr 1539/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2009-11-12 09:34:35
dokument Zarządzenie Nr 1538/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi w Choszcznie. 2009-11-12 09:30:32
dokument Zarządzenie Nr 1537/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Kanałowej w Choszcznie ". 2009-11-12 09:28:21
dokument Zarządzenie Nr 1536/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji Olimpiady wiedzy o AIDS i konferencji poświęconej problematyce HIV i AIDS. 2009-11-12 09:25:48
dokument Zarządzenie Nr 1534/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-11-12 09:21:23
dokument Zarządzenie Nr 1533/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-11-12 09:19:55
dokument Zarządzenie Nr 1532/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-11-12 09:18:15
dokument Zarządzenie Nr 1531/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-11-12 09:16:06
dokument Zarządzenie Nr 1530/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2009 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-11-12 09:14:19
dokument Zarządzenie Nr 1529/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetagu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni gróg gminnych na terenie Gminy Choszczno". 2009-11-12 09:09:57
dokument Zarządzenie Nr 1528/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-11-12 09:06:07
dokument Zarządzenie Nr 1527/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-11-12 09:02:19
dokument Zarządzenie Nr 1526/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 pażdziernika 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2009-11-12 08:58:18
dokument Zarządzenie nr 1525/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-10-29 13:18:55
dokument Zarządzenie Nr 1524/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2009-10-29 13:16:36
dokument Zarządzenie Nr 1523/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-10-29 13:14:16
dokument Zarządzenie Nr 1522/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 pażdziernika 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-10-29 13:12:39
dokument Zarządzenie Nr 1521/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-10-29 13:11:13
dokument Zarządzenie Nr 1520/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa oraz sołectw i osiedli. 2009-10-29 13:08:58
dokument Zarządzenie Nr 1519/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 października 2009 r. w sprawie dofinansowania do organizacji zawodowego turnieju golfowego "Modry Las PGA Matchplay Championship 2009" 2009-10-29 13:06:47
dokument Zarządzenie Nr 1518/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 pażdziernika 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 r. 2009-10-29 13:04:12
dokument Zarządzenie Nr 1517/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-10-29 13:02:21
dokument Zarządzenie Nr 1516/209 Burmistrza Choszczna z dnia 22 pażdziernika 2009 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka Sportowo-Wypoczunkowego w Choszcznie. 2009-10-23 09:47:39
dokument Zarządzenie Nr 1515/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-10-23 09:44:53
dokument Zarządzenie Nr 1509/09 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-10-22 13:29:27
dokument Zarządzenie nr 1510/09 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-10-22 13:27:24
dokument Zarządzenie Nr 1511/09 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2009 r.w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2009. 2009-10-22 13:26:13
dokument Zarządzenie nr 1512/09 Burmistrza Choszczna z dnia 19 pażdziernika 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - Kożedo oraz ulicy Polnej" 2009-10-22 13:24:49
dokument Zarządzenie Nr 1513/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 pażdziernika 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1422/09 Burmistrza Choszczna z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub prawnych opiekunów. 2009-10-22 13:23:01
dokument Zarządzenie Nr 1514/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 pażdziernika 2009 r. w sprawie przyznania nagród i wyróznień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2009-10-22 13:21:21
dokument Zarządzenie Nr 1508/09 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2009 w sprawie dofinansowania organizacji imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci z Sołectwa Raduń. 2009-10-16 11:01:06
dokument Zarządzenie Nr 1506/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r. w sprawie dofinansowania do obchodów w sprawie dofinansowania do obchodów 50 - lecia koła Gospodyń Wiejskich w Suliszewie. 2009-10-16 10:58:43
dokument Zarządzenie nr 1505/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r. w sprawie dofinansowania do obchodów "IX Dnia Papieskiego" w Choszcznie. 2009-10-16 10:55:30
dokument Zarządzenie Nr 1504/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-14 13:14:31
dokument Zarządzenie Nr 1503/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-14 13:12:55
dokument Zarządzenie Nr 1502/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-14 13:12:01
dokument Zarządzenie Nr 1501/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-14 13:11:18
dokument Zarzadzenie nr 1500/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojeltowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku uzyteczności publicznej przedszkola Nr 1 oraz przekazanie go do eksploatacji". 2009-10-14 13:10:08
dokument Zarządzenie nr 1490/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego na rok 2009. 2009-10-12 09:33:05
dokument Zarządzenie nr 1491/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-10-12 09:22:52
dokument Zarządzenie nr 1495/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ustalenia wysokości nagrody Burmistrza. 2009-10-12 09:20:23
dokument Zarządzenie nr 1494/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Choszcznie". 2009-10-12 09:16:57
dokument Zarządzenie Nr 1497/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w sławęcinie. 2009-10-12 09:13:41
dokument Zarządzenie Nr 1498/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2009-10-12 09:11:50
dokument Zarządzenie Nr 1499/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2009-10-12 09:08:55
dokument Zarządzenie nr 1493/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 pażdziernika 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-12 09:07:01
dokument Zarządzenie nr 1492/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 pażdziernika 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-10-12 09:03:45
dokument Zarządzenie nr 1496/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 pażdziernika 2009 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2009-10-12 09:01:04
dokument Zarządzenie Nr 1489/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/393/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/336/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Choszczno 2009-10-05 11:32:40
dokument Zarządzenie nr 1488/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/392/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie skargi pana Czesława Stachowiak na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2009-10-05 11:30:52
dokument Zarządzenie nr 1486/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/389/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonych zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2009-10-05 11:29:21
dokument Zarządzenie Nr 1485/09 Burmistrza Choszczna Z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/388/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 2009-10-05 11:28:05
dokument Zarządzenie Nr 1484/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/387/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2009-10-05 11:26:07
dokument Zarządzenie Nr 1483/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/386/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2009-10-05 11:24:39
dokument Zarządzenie Nr 1482/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/385/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2009-10-05 11:22:50
dokument Zarządzenie Nr 1481/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/384/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2009-10-05 11:21:17
dokument Zarządzenie Nr 1480/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/383/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie włączenia się w realizację powiatowo-gminnego Projektu pt. "Przebudowa ciągu dróg Nr 2226 Recz - Kiełpino - Brzeziny, Nr 2223 Z Brzeziny - Kołki, Nr 2222 Z Kołki - Suliszewo" 2009-10-05 11:18:54
dokument Zarządzenie Nr 1479/09Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/382/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Gostyczyn, Nowe Żeńsko, Rudniki, Stary Klukom, Wysokie, Zamęcin 2009-10-05 11:14:59
dokument Zarządzenie Nr 1478/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/381/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nawiązania współpracy z Obwodem Żytomirskim z miastem Owrucz na Ukrainie 2009-10-05 11:12:59
dokument Zarządzenie Nr 1477/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/380/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działki 290 2009-10-05 11:11:13
dokument Zarządzenie Nr 1476/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 wrzesnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/379/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno w ramach odszkodowania za gruntu przejęte pod drogę gminną 2009-10-05 11:06:38
dokument Zarządzenie Nr 1475/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/378/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działek nr ewid. 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9, 480/10 w obrębie Smoleń, Gmina Choszczno. 2009-10-05 11:03:01
dokument Zarządzenie Nr 1473/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-09-29 11:11:13
dokument Zarządzenie Nr 1474/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-09-29 11:09:57
dokument Zarządzenie Nr 1472/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wskażników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 2009-09-29 11:06:32
dokument Zarządzenie nr 1471/09 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-09-29 11:02:56
dokument Zarządzenie nr 1470/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2009 r. 2009-09-28 13:50:31
dokument Zarządzenie Nr 1469/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-09-28 13:47:11
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 23 czerwca 2009 r. do 24 września 2009 r. 2009-09-23 10:33:53
dokument Zarządzenie Nr 1467/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w zamęcinie. 2009-09-23 10:32:51
dokument Zarządzenie Nr 1466/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2009 r w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Choszczno w 2009 roku. 2009-09-23 10:30:47
dokument Zarządzenie Nr 1464/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2009-09-21 09:48:56
dokument Zarządzenie Nr 1465/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2009-09-21 09:45:37
dokument Zarządzenie Nr 1463/09 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2009 w sprawie dofinansowania do obchodów "Święta Plonów" w Stradzewie. 2009-09-21 09:43:56
dokument Zarządzenie Nr 1462/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2009-09-16 12:29:34
dokument Zarządzenie Nr 1461/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2009-09-16 12:27:50
dokument Zarządzenie Nr 1460/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2009-09-16 12:26:12
dokument Zarządzenie Nr 1456/09 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2009 r. w sprawie dofinansowania nagród w IV Dożynkowym Konkursie Piosenki Dziecięcej. 2009-09-16 12:24:50
dokument Zarządzenie Nr 1455/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publi8cznego na zadanie pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Choszcznie". 2009-09-15 12:27:32
dokument Zarządzenie Nr 1454/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2009 r. w sprawie dofinansowania do obchodów "Święta Plonów" w Suliszewie. 2009-09-15 12:25:26
dokument Zarządzenie Nr 1453/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2009 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-09-15 12:23:57
dokument Zarządzenie nr 1452/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-09-15 12:22:27
dokument Zarządzenie Nr 1451/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności majątku ruchomego do dalszego używania i likwidacji składników majątku ruchomego. 2009-09-15 12:20:59
dokument Zarządzenie Nr 1450/2009 Burmistrza Choszczna Szefa obrony Cywilnej Gminy z dnia 02 września 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. 2009-09-15 12:19:09
dokument Zarządzenie nr 1368/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2009-09-15 11:51:02
dokument Zarządzenie Nr 1447/09 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-09-04 09:01:13
dokument Zarządzenie Nr 1448/09 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-09-04 08:59:14
dokument Zarządzenie Nr 1446/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami. 2009-09-02 12:08:40
dokument Zarządzenie Nr 1437/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji obchodów "Dnia Seniora". 2009-09-02 10:15:24
dokument Zarządzenie Nr 1438/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sirpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego: wykonanie robót instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. 2009-09-02 10:12:29
dokument Zarządzenie Nr 1440/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2009-09-02 10:05:28
dokument Zarządzenie nr 1441/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulic Reymonta, Artylerzystów i Polnej w Choszcznie". 2009-09-02 10:02:48
dokument Zarządzenie Nr 1442/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania do obchodów 35 - lecia parafii pod wezwaniem MB Szkaplerznej w Raduniu. 2009-09-02 10:00:30
dokument Zarządzenie Nr 1443/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Planów 2009". 2009-09-02 09:58:14
dokument Zarządzenie Nr 1434/09 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-09-02 09:53:16
dokument Zarządzenie Nr 1436/09 burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1409/09 Burmistrza Choszczna z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie - etap I Przygotowanie terenu". 2009-09-02 09:43:09
dokument Zarządzenie Nr 1435/09 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji XIX Wakacyjnego Dnia Zabaw w Korytowie. 2009-09-02 09:36:54
dokument Zarządzenie Nr 1432/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "Arka" do Wrocławia na Zlot Radości - "Święto Zdroju" 2009-09-02 09:30:25
dokument Zarządzenie Nr 1433/09 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji pikniku osiedlowego pn. "Dzień Sąsiada - Bezpieczne Wakacje". 2009-09-02 09:26:47
dokument Zarządzenie Nr 1439/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-09-02 09:23:33
dokument Zarządzenie Nr 1431/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2009-08-18 13:28:13
dokument Zarządzenie nr 1428/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-18 13:26:24
dokument Zarządzenie nr 1430/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia dyrektora publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2009-08-12 13:24:35
dokument Zarządzenie Nr 1429/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2009-08-12 13:21:40
dokument Zarządzenie Nr 1421/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie dofinansowania wycieczki dzieci do Kołobrzegu. 2009-08-12 13:19:12
dokument Zarządzenie Nr 1426/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1386/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie". 2009-08-11 14:24:07
dokument Zarządzenie Nr 1425/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno". 2009-08-11 14:21:57
dokument Zarządzenie Nr 1424/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn:"Budowa wodociągu w ulicy Kanałowej w Choszcznie" 2009-08-11 14:19:56
dokument Zarządzenie Nr 1420/08 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2009 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-08-11 14:17:02
dokument Zarządzenie Nr 1423/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2009 r w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 2009-08-04 14:07:11
dokument Zarządzenie nr 1422/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych . 2009-08-04 14:05:15
dokument Zarządzenie nr 1418/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-08-04 14:01:53
dokument Zarządzenie Nr 1417/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2009 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia " Zasłużony dla Choszczna ". 2009-08-03 09:26:18
dokument Zarzadzenie nr 1416/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-07-22 12:48:12
dokument Zarządzenie Nr 1377/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1370/09 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym". 2009-07-20 13:53:23
dokument Zarządzenie Nr 1391/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-07-20 13:49:33
dokument Zarzadzenie nr 1390/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-07-20 13:46:21
dokument Zarządzenie Nr 1415/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. 2009-07-20 13:43:35
dokument Zarządzenie Nr 1412/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "Arka" do Lichenia na XVII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe 2009-07-20 13:41:01
dokument Zarządzenie Nr 14119 Burmistrza Choszczna z dnia 03 LIPCA 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestysyjnych pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie układu grzewczego dla Świetlicy Wiejskiej w Wardyniu gm. Choszczno" 2009-07-07 09:38:36
dokument Zarządzenie nr 1393/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/362/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. 2009-07-02 14:14:31
dokument Zarządzenie nr 1394/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/363/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2009-07-02 14:12:17
dokument Zarządzenie Nr 1395/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/364/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w obrębie miejscowości Stawin, Koplin w gminie Choszczno. 2009-07-02 14:10:20
dokument Zarządzenie Nr 1396/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały nr XXX/365/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach na terenie gminy Choszczno. 2009-07-02 14:08:21
dokument Zarządzenie nr 1397/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/366/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ststutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. 2009-07-02 14:06:21
dokument Zarządzenie nr 1398/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. wsprawie wykonania uchwały Nr XXX/367/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Choszczno oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 2009-07-02 14:04:35
dokument Zarządzenie nr 1399/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/368/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu. 2009-07-02 14:02:34
dokument Zarządzenie nr 1400/2009 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/369/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009. 2009-07-02 14:01:10
dokument Zarządzenie nr 1401/2009 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego 2009-07-02 13:59:34
dokument Zarządzenie nr 1402/2009 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/371/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1, 315/2, 315/3, 319/3, 319/4, 319/5 2009-07-02 13:57:38
dokument Zarządzenie Nr 1403/2009 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Powiatu Choszczeńskiego. 2009-07-02 13:55:11
dokument Zarządzenie Nr 1404/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/373/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Powiatu Choszczeńskiego. 2009-07-02 13:52:42
dokument Zarządzenie Nr 1405/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Chełpa na rzecz Skarbu Państwa. 2009-07-02 13:49:27
dokument Zarządzenie Nr 1406/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/375/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-07-02 13:46:51
dokument Zarządzenie Nr 1407/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXX/376/2009 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. 2009-07-02 13:44:16
dokument Zarządzenie Nr 1388/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-07-02 13:41:29
dokument Zarządzenie nr 1382/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-07-02 13:37:11
dokument Zarządzenie Nr 1386/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie" 2009-07-02 13:35:39
dokument Zarządzenie Nr 1387/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-07-02 13:27:43
dokument Zarządzenie nr 1389/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 413/07 Burmistrza Choszczna z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Choszczno. 2009-07-02 13:24:30
dokument Zarządzenie Nr 1384/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2009/2010 2009-06-29 10:08:17
dokument Zarzadzenie Nr 1383/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2009/2010 2009-06-29 10:05:52
dokument Zarządzenie Nr 1381/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-06-17 13:16:44
dokument Zarządzenie Nr 1369/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. zmieniające Redulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2009-06-17 13:00:48
dokument Zarządzenie Nr 1375/09 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia oraz nagród dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2009-06-17 12:57:48
dokument Zarządzenie Nr 1376/09 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2009 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-06-17 12:53:57
dokument Zarządzenie Nr 1380/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-06-17 12:51:33
dokument Zarządzenie nr 1379/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 r. 2009-06-17 12:49:23
dokument Zarządzenie Nr 1378/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna " 2009-06-17 12:47:00
dokument Sprzwozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 28 kwietnia 2009 r. do 23 czerwca 2009 r. 2009-06-17 12:41:46
dokument Zarządzenie Nr 1377/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1370/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym". 2009-06-17 12:36:17
dokument Zarządzenie nr 1372/09 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2009 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe i terminowe prowadzenie strony internetowej www.choszczno.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie miejskim w Choszcznie. 2009-06-09 14:40:49
dokument Zarządzenie Nr 1367/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Choszczno". 2009-06-09 14:34:58
dokument Zarządzenie Nr 1370/09 Burmistrza Choszczna z dnia 05 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym". 2009-06-09 14:32:26
dokument Zarządzenie nr 1374/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do parlamentu europejskiego na terenie Gminy Choszczno. 2009-06-09 14:28:42
dokument Zarządzenie Nr 1373/09 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Dnia Dziecka" dla dzieci z sołectwa Zwierzyń. 2009-06-09 14:25:57
dokument Zarządzenie Nr 1374/09 Burmistrza Choszczna z dnia 08 marca 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2009-06-09 14:23:38
dokument Zarządzenie Nr 1361/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 i uchylenia Zarzadzenia Burmistrza Choszczna w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-06-05 12:44:49
dokument Zarządzenie Nr 1366/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Choszczno. 2009-06-04 12:01:06
dokument Zarządzenie Nr 1365/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2009-06-04 11:58:16
dokument Zarządzenie Nr 1364/09 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-06-04 11:53:53
dokument Zarządzenie Nr 1363/09 Burmistrza Choszczna z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2009-06-02 08:52:49
dokument Zarządzenie Nr 1362/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie". 2009-06-02 08:50:51
dokument Zarządzenie Nr 1359/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2009 w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie. 2009-06-02 08:45:09
dokument Zarządzenie Nr 1358/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2009-06-02 08:43:03
dokument Zarządzenie Nr 1357/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie. 2009-06-02 08:38:55
dokument Zarządzenie Nr 1351/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-06-02 08:35:50
dokument Zarządzenie Nr 1356/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia " Zasłużony dla Choszczna ". 2009-05-27 14:02:34
dokument Zarządzenie Nr 1355/09 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2009 r. zmieniającej zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminiy Choszczna. 2009-05-27 09:33:14
dokument Zarządzenie Nr 1353/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ufundowania nagród dla Klubu Plastyka "Impresja" w Choszcznie. 2009-05-27 09:30:50
dokument Zarządzenie Nr 1354/09 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "Arka" do Częstochowy na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe. 2009-05-27 09:28:48
dokument Zarządzenie Nr 1352/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Choszczno. 2009-05-25 12:16:04
dokument Zarządzenie Nr 1350/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2009-05-25 12:13:32
dokument Zarządzenie Nr 1340/09 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socialnych. 2009-05-25 12:11:54
dokument Zarządzenie Nr 1349/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia :"Zasłużony dla Choszczna". 2009-05-22 13:39:23
dokument Zarządzenie Nr 1348/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia :"Zasłużony dla Choszczna". 2009-05-22 13:38:30
dokument Zarządzenie Nr 1347/09 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia :"Zasłużony dla Choszczna". 2009-05-22 13:37:35
dokument Zarządzenie Nr 1346/09 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 5 z siedzibą w Publicznym przedszkolu Nr 2 w Choszcznie przy ul. Sucharskiego 9. 2009-05-19 13:47:02
dokument Zarządzenie Nr 1343/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji wyborczej Nr 1 z siedzibą w Choszczeńskim Domu Kultury. 2009-05-19 11:59:24
dokument Zarządzenie Nr 1345/09 Burmistrza Choszczno z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 15 z siedzibą w Areszcie Śledczym - Oddziale zewnętrznym w Choszcznie przy ul. Matejki 3. 2009-05-19 11:53:41
dokument Zarządzenie nr 1344/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 7 z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie. 2009-05-19 11:51:33
dokument Zarządzenie Nr 1335/09 Burmistrza choszczna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia : Zasłużony dla Choszczna" 2009-05-19 11:49:33
dokument Zarządzenie Nr 1339/09 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1329/09 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. analityki budżetowej. 2009-05-19 11:47:30
dokument Zarządzenie Nr 1336/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009. 2009-05-19 11:43:08
dokument Zarządzenie Nr 1331/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009.. 2009-05-19 11:39:37
dokument Zarządzenie Nr 1338/09 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Choszczno w 2009 roku. 2009-05-15 09:07:26
dokument Zarządzenie Nr 1337/09 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 12 z siedzibą w Szkole Postawowej w Korytowie. 2009-05-15 09:04:25
dokument Zarządzenie Nr 1333/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2009 r w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Choszczno. 2009-05-12 10:03:13
dokument Zarządzenie Nr 1330/09 burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn.: :Budowa punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Dąbrowszczaków w Choszcznie" "Budowa punktów oświetlenia placu przy fontannie w Choszcznie". 2009-05-12 09:55:38
dokument Zarządzenie Nr 1334/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-05-12 09:51:43
dokument Zarządzenie Nr 1332/09 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2009 r w sprawie powołania komisji do odbioru zadanie inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie" w zakresie części: Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62 A" 2009-05-12 09:49:22
dokument Zarządzenie Nr 1329/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. analityki budżetowej. 2009-05-12 09:44:37
dokument Zarządzenie Nr 1316/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-05-11 14:31:48
dokument Zarządzenie Nr 1322/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/356/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2009-05-11 14:18:47
dokument Zarządzenie Nr 1321/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/355/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2009-05-11 14:17:02
dokument Zarządzenie Nr 1323/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/357/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2009-05-11 14:12:44
dokument Zarządzenie Nr 1324/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/358/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2009-05-11 14:08:49
dokument Zarządzenie Nr 1325/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/359/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2009-05-11 14:06:21
dokument Zarządzenie Nr 1326/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/360/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choszczno. 2009-05-11 14:03:17
dokument Zarządzenie Nr 1327/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/361/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 . 2009-05-11 13:57:26
dokument Zarządzenie Nr 1328/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009 r. 2009-05-11 13:52:31
dokument Zarządzenie Nr 1320/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-05-11 13:46:24
dokument Zarządzenie Nr 1319/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2009 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-05-11 13:44:15
dokument Zarządzenie Nr 1318/09 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2009 r w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2009-05-04 13:12:16
dokument ZarządzenieNr 1308/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2009-05-04 13:09:57
dokument Zarządzenie Nr 1307/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-05-04 13:07:27
dokument Zarządzenie Nr 1309/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2009-05-04 13:05:26
dokument Zarządzenie Nr 1311/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: referaenta ds. obsługi medialnej. 2009-05-04 13:01:54
dokument Zarządzenie Nr 1310/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Promocji. 2009-05-04 12:55:43
dokument Zarządzenie Nr 1315/09 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku użyteczności publicznej Przedszkola nr 1 oraz przekazanie go do eksploatacji". 2009-05-04 12:50:45
dokument Zarządzenie Nr 1306/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-04-28 15:11:16
dokument Zarządzenie Nr 1305/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2009-04-24 13:02:45
dokument Zarządzenie Nr 1304/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn: " Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie" w zakresie części : Części II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 prz ul. Sucharskiego 9". 2009-04-24 12:55:54
dokument Zarządzenie Nr 1302/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania III Powiatowej Olimpiady Ekologicznej "Ekologia Aniołem Ziemi" organizowanej przez Publiczne Gimnazjum w Choszcznie. 2009-04-22 14:41:37
dokument Zarządzenie Nr 1303/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2009-04-22 14:37:18
dokument Zarządzenie Nr 1301/09 burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania Międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Środowisku Naturalnym organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zamęcinie. 2009-04-22 14:32:41
dokument Zarządzenie Nr 1300/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania wycieczki szkolnej do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie. 2009-04-22 14:30:25
dokument Zarządzenie Nr 1299/09 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2009 r w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Choszczno. 2009-04-22 14:26:55
dokument Zarządzenie Nr 1298/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2008. 2009-04-21 09:38:42
dokument Zarządzenie Nr 1297/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2008. 2009-04-21 09:35:28
dokument Zarządzenie Nr 1296/09 Burmistrza Choszczna z dnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-04-21 09:31:12
dokument Zarządzenie Nr 1295/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2009. 2009-04-21 09:29:23
dokument Zarządzenie Nr 1294/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania Konkursu Wiedzy Ekologicznej organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział w Choszcznie. 2009-04-21 09:27:18
dokument Zarządzenie Nr 1293/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2009 w sprawie określenia wzrostu wniosku o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2009-04-21 09:20:03
dokument Zarządzenie Nr 1292/09 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. 2009-04-21 09:18:06
dokument Zarządzenie Nr 1291/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2009 r w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-04-17 13:23:35
dokument Zarządzenie Nr 1290/09 Burmiastrza Choszczna z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości w Choszczno." 2009-04-17 13:20:53
dokument Zarządzenie Nr 1288/09 Burmistrza Choszczna z dnia 06 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn.: :"Budowa ul. Czarnieckiego w Choszcznie". 2009-04-17 13:16:58
dokument Zarządzenie Nr 1287/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-04-14 13:39:14
dokument Zarządzenie nr 1289/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2009-04-08 13:37:33
dokument Zarządzenie nr 1285/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXVIII/350/09 Radz Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie podwższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie. 2009-04-06 11:59:02
dokument Zarządzenie Nr 1284/09 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/349/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 . 2009-04-06 11:54:37
dokument Zarządzenie Nr 1286/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-04-03 09:24:09
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 05 marca 2009 r. do 26 marca 2009 r. 2009-03-25 08:47:59
dokument Zarządzenia nr 1271/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie. 2009-03-24 15:02:18
dokument Zarządzenie Nr 1274/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009 . 2009-03-24 14:59:45
dokument Zarządzenie Nr 1275/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-03-24 14:56:49
dokument Zarządzenie Nr 1278/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy ". 2009-03-24 14:55:15
dokument Zarządzenie Nr 1280/09 Burmistrza choszczna z dnia 24 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań o przyznanie stypendium sportowego. 2009-03-24 14:53:13
dokument Zarządzanie Nr 1279/09 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2009-03-24 14:51:49
dokument Zarządzenie Nr 1260/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 1244/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzieleie zamównienia publicznego na zadanie pn. "Wyżywienie dzieci w formie cateringu", będące integralną częścią realizowanego przez Gminę Choszczno projektu "Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno", finansowanego z EFS w ramach PO KL. 2009-03-20 14:42:44
dokument Zarządzenie Nr 1277/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2009-03-20 14:37:19
dokument Zarządzenie Nr 1276/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uzgodnienia projektów umów cywilnoprawnych. 2009-03-19 13:06:22
dokument Zarządzenie Nr 1259/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty Wewnętrznej Kontroli Finansowej - 1/1 etatu. 2009-03-19 13:04:40
dokument Zarządzenie Nr 1261/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/338/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia w celu realizacji powiatowo - gminnego programu " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim". 2009-03-19 09:24:53
dokument Zarządzenie Nr 1262/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/339/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/282/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia " Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choszczno na lata 2007-2015". 2009-03-19 09:19:33
dokument Zarządzenie Nr 1263/09 Burmistrza choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyknania uchwały Nr XXVII/340/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009. 2009-03-19 09:10:30
dokument Zarządzenie Nr 1264/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/341/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Razwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno. 2009-03-19 09:08:15
dokument Zarządzenie Nr 1265/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/342/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 2009-03-19 09:05:49
dokument Zarządzenie Nr 1266/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/343/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/206/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie obchodów głosowania na obszarze Gminy Choszczno. 2009-03-19 09:02:18
dokument Zarządzenie Nr 1267/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/345/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Korytowa. 2009-03-19 08:57:51
dokument Zarządzenie Nr 1268/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/346/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 2009-03-19 08:55:38
dokument Zarządzenie Nr 1269/09 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/347/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2009-03-19 08:50:44
dokument Zarządzenie Nr 1270/09 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2009-03-19 08:46:56
dokument Zarządzenie Nr 1272/09 z dnia 16 marca 23009 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2009-03-18 15:28:33
dokument Zarządzenie Nr 1273/09 z dnia 16 marca 2009 r w sprawie dofinansowania organizacji XV Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących zdrowie. 2009-03-18 15:25:05
dokument Zarządzenie Nr 1252/09 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej II stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-03-12 09:25:34
dokument Zarządzenie Nr 1258/09 Burmitrza Choszczno w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2009-03-12 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 1257/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2009 w sprawie zmian w arkuszu oranizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2009-03-12 09:19:57
dokument Zarządzenie Nr 1256/09 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-03-12 09:17:00
dokument Zarządzenie Nr 1253/09 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2009 zmieniające Regulami Pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2009-03-12 09:15:42
dokument Zarządzenie Nr 1251/09 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2009-03-12 09:13:38
dokument Zarządzenie Nr 1249/09 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Obsługa geodezyjna Gminy Choszczno na rok 2009, w tym: Cześć I - obsługa geodezyjna dotycząca nieruchomości znajdujących się w obrębach 2 i 3 ewidencji gruntów Miasta Choszczno, Część II - obsługa geodezyjna dotycząca nieruchomości znajdujących się w obrębach 1 i 4 ewidencji gruntów Miasta Choszczno oraz obrębach ewidencyjnych miejscowości wiejskich położonych na terenie Gminy Choszczno." 2009-03-12 09:11:44
dokument Zarządzenie Nr 1247/09 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 i układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-03-12 09:09:04
dokument Zarządzenie Nr 1236/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2009 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2009-03-12 09:06:31
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 22 stycznie 2009 r. do 05 marca 2009 r. 2009-03-05 13:47:42
dokument Zarządzenie Nr 1248/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie zmaian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. 2009-03-03 09:39:28
dokument Zarządzenie Nr 1239/09 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie terminów obchodów Dni Choszczna w 2009 roku. 2009-03-02 10:37:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 1235/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu końcowego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2009-02-27 10:50:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 1234/09 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Choszcznie regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-02-27 10:46:38
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia 1241/09 Burmistrza Choszczna 2009-02-26 09:28:41
dokument Załączniki nr 1 do Zarządzenia nr 1241/09 Burmistrza Choszczna 2009-02-26 09:25:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 1241/09 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie. 2009-02-26 09:22:37
dokument Zarządzenie Nr 1240/09 Burm,istrza Choszczna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania organiacji spotkania z okazji :" Światowego Dnia Inwalidy " 2009-02-25 14:24:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 1244/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wyżywienie dzieci w formie cateringu, będące integralną częścią realizowanego przez Gminę Choszczno projektu Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno, finansowanego przez EFS w ramach PO KL 2009-02-25 14:23:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 1246/09 Burmistrza choszczna z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2009-02-25 14:20:11
dokument ZARZĄDZENIE 1245/09 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza nr 713/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2009-02-25 14:17:11
dokument Zarządzenie Nr 1233/09 burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2009 r w sprawie dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonyvh przez Gminę Choszczno. 2009-02-11 12:10:32
dokument Zarządzenie Nr 1230/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 lutego 2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej III stopnia ' Zasłużony dla Choszczna". 2009-02-09 14:21:07
dokument Zarządzenie Nr 1229/09 burmistrza Choszczna z dnia 09 lutego 2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej II stopnia ' Zasłużony dla Choszczna 2009-02-09 14:18:46
dokument Zarządzenie nr 1228/09 Burmistrza Choszczna z dia 09 lutego 2009 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2009-02-09 14:16:35
dokument Zarządzenie Nr 1215/09 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępwania w trybie zapytnia o cenę o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi wyceny nieruchomości w tym część I: - wycena nieruchomości znjdujących się w obrębie nr 2 i 3 ewidencji gruntów miasta Choszczna na rok 2009, część II - wycena nieruchomości znajdujących się w obrębie nr 1 i 4 ewidencji gruntów miasta choszczna oraz obrębach ewidencyjnych miejscowości wiejskich położonych na terenie Gminy Choszczno na rok 2009. 2009-02-03 14:27:59
dokument Zarządzenie Nr 1217/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie uchwały Nr XXVI/327/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. 2009-02-03 14:23:00
dokument Zarządzenie Nr 1218/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie uchwały Nr XXVI/328/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. 2009-02-03 14:21:41
dokument Zarządzenie Nr 1219/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXVI/329/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. 2009-02-03 14:20:08
dokument Zarządzenie Nr 1220/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 r w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. 2009-02-03 14:18:33
dokument Zarządzenie Nr 1221/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/331/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 2009-02-03 14:08:50
dokument Zarządzenia Nr 1222/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/322/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-02-03 14:06:33
dokument Zarządenie Nr 1223/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/333/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2009-02-03 14:04:13
dokument Zarządzenie Nr 1224/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/344/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadnia psów, podatku rolnego i ppodatku leśnego oraz opłłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2009-02-03 14:01:34
dokument Zarządzenie Nr 1225/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/355/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/26/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006r.w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Choszczna 2009-02-03 13:57:35
dokument Zarządzenie Nr 1226/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/336/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym opranizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Choszczno. 2009-02-03 13:54:17
dokument Zarządzenie Nr 1227/09 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009 2009-02-03 13:50:32
dokument Zarządzenie Nr 1214 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansoania organizacji spotkania choinkowego 2009-01-28 08:57:46
dokument Zarządzenie Nr 1213 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn.: "Wykonywanie prac planistycznych związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowień o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gmine Choszczno w roku 2009, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póżniejszymi zmianami)" 2009-01-28 08:55:34
dokument Zarządzenie Nr 1212 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu dzieci z PKS "Jutrzenki" na XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej w Warszawie 2009-01-28 08:40:44
dokument Zarządzenie Nr 1204/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009. 2009-01-12 14:35:58
dokument Zarządzenie Nr 1205/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2009. 2009-01-12 14:34:30
dokument Zarządzenie Nr 1206/09 Burmistrza Choszczna z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do wykonania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień wydatkach bieżących oraz do wykonania zmian w planach finansowych dochodów własnych tych jednostek. 2009-01-12 14:32:19
dokument Zarządzenie Nr 1208/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2009 rok. 2009-01-12 14:29:04
dokument Zarządzenie Nr 1209/09 Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choszczno. 2009-01-12 14:26:04
dokument Zarządzenie Nr 1210/09 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek podległych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy. 2009-01-12 14:21:29
dokument Zarządzenie Nr 1211/09 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2009-01-12 14:17:39