Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi w miejscowości Stradzewo na działkach o nr ewid. 201, 202/3, 214, 216, 219/12, 219/20, 221, 253, obręb Stradzewo, gmina Choszczno, 2009-12-28 15:24:10
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16 grudnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 31/2, 150, obręb Koplin, gmina Choszczno 2009-12-17 10:57:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu sieci gazowej ś/c de 40 PE w ul. Jagiełły (dz. nr 829/4, 824/1, obr. 3, 262/1, obr. 4) w Choszcznie na potrzeby budynków mieszkalnych przy ul. Jagiełły. 2009-12-14 08:26:21
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 30/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/30/3/2009, z dnia 8 grudnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewi. 141/23, 141/24, 145 obręb 4, Choszczno 2009-12-10 12:54:04
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 grudnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami, linią kablową SN i napowietrzno - kablową NN na działkach o numerach ewidencyjnych 58, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 80, 83, 91 obręb Sulino, gmina Choszczno. 2009-12-04 14:30:48
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 32/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/32/3/2009, z dnia 1 grudnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: wykonaniu sieci gazowej ś/c de 40 PE w ul. Jagiełły na działkach o nr ewidencyjnych 829/4, 824/1, 262/1, obręb 4, Choszczno, dla potrzeb budynków mieszkalnych. 2009-12-02 14:40:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 27/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/27/5/2009, z dnia 26 listopada 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1, 19 obręb 3, Choszczno. 2009-11-27 08:58:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 25/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/25/5/2009, z dnia 25 listopada 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV z powiązaniami energetycznymi w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid.: 208, 155, 146, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-11-26 08:38:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 28/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/28/5/2009, z dnia 18 listopada 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci teleinformatycznej (światłowodowej) na działkach o numerach ewidencyjnych 365, obręb Stary Klukom, oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1 obręb 3 Choszczno. 2009-11-18 10:37:06
dokument Obwieszczenie po uzupełnieniu wniosku w dniu 9.11.2009 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi położonej w miejscowości Stradzewo wraz ze zjazdami do przyległych posesji, ciągami pieszymi, kanalizacją deszczową z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika na działkach o numerach ewidencyjnych 201, 202/3, 214, 216, 219/12, 219/20, 221, 253, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2009-11-16 11:55:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 listopada 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia de 90 PE do działki 150 na działkach o numerach ewidencyjnych 32/1, 150, obr. Koplin, gmina Choszczno. 2009-11-12 12:25:52
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 30 października br., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wykonaniu sieci gazowej ś/c de 40 PE w ul. Jagiełły na działkach o numerach ewid. 829/4, 824/1, 262/1, obręb 4, Choszczno, dla potrzeb budynków mieszkalnych. 2009-11-10 12:57:09
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/18/7/2009, z dnia 9 listopada 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA na części działki o nr ewid. 46/3, obręb 2 Choszczno. 2009-11-10 09:26:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 5/2/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/5/9/2009, z dnia 6 listopada 2009 r., zmieniającej decyzję nr 5/2009, z dnia 20 kwietnia 2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN na działkach o numerach ewidencyjnych 211/1, 229/1, 257/2, 257/3, 257/4, obręb 3, Choszczno. 2009-11-06 10:40:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 26/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/26/5/2009, z dnia 3 listopada 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 75/1, 129/1, 135, 136, 137/1, 138/1, 139/1, 139/3, 139/27, 139/32, 161, 167/1, obręb 3, oraz 1, 2, 15/22, 15/23, 15/29, 15/30, obręb 4 Choszczno. 2009-11-03 14:45:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 października 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: linią kablową SN-15 kV, linią napowietrzno - kablową nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 58, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5,74/6, 74/7, 80, 83, 91, w Sulinie, gmina Choszczno. 2009-10-27 13:28:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 października 2009 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN na działkach o numerach ewidencyjnych 211/1, 229/1, 257/2, 257/3, 257/4, obręb 3, Choszczno, 2009-10-27 13:26:24
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Gostyczyn, Nowe Żeńsko, Rudniki, Stary Klukom, Wysokie, Zamęcin 2009-10-19 10:13:40
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Gostyczyn, Nowe Żeńsko, Rudniki, Stary Klukom, Wysokie, Zamęcin 2009-10-19 10:11:49
dokument Obwieszczenia o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 października 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci teleinformatycznej (światłowodowej) na działkach o numerach ewidencyjnych 365 obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3, Choszczno 2009-10-15 11:57:10
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 75/1, 129/1, 135, 136, 137/1, 138/1, 139/1, 139/3, 139/27, 139/32, 161, 167/1, obręb 3, oraz 1, 2, 15/22, 15/23, 15/29, 15/30, obręb 4 Choszczno 2009-10-15 11:31:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w m. Choszczno, na działkach o nr ewid. 141/23, 141/24, 145, obszar 4 Choszczno. 2009-10-09 14:07:49
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 23 września 2009 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi położonej w miejscowości Stradzewo na działkach o numerach ewidencyjnych 201, 202/3, 214, 216, 219/12, 219/20, 221, 253, obręb Stradzewo, gmina Choszczno, 2009-10-05 15:10:14
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznanie się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA na części działki o nr ewid. 46/3, obręb 2, Choszczno. 2009-09-29 11:18:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci teleinformatycznej (światłowodowej) wokół Jeziora Klukom (Tłukom) obręb Stary Klukom i obręb 3 Choszczno. 2009-09-28 15:06:36
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21 ,145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155, 208, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-09-28 13:23:41
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie - terenów w obrębie południowo-wschodniej części miasta w rejonie ul. Jagiełły. 2009-09-24 13:31:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej z urządzeniami towarzyszącymi dla potrzeb telewizji kablowej "VECTRA" w rejonie ul. 23 Lutego i Jana Matejki na działkach o nr ewid. 75/1, 129/1, 135, 136, 137/1, 138/1, 139/1, 139/3, 139/27, 139/32, 161, 167/1, obręb 3 oraz 1, 2, 15/22, 15/23, 15/29, 15/30, obręb 4, Choszczno. 2009-09-21 08:27:23
dokument Obwieszsczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 9 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej dla ul. Zielnej na ulicy Słonecznej na działkach o nr ewid. 2/1, 19 obręb 3 Choszczno. 2009-09-16 15:16:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 7 września 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21 ,145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155, 208, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-09-11 14:15:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/20/5/2009, z dnia 4 września 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 22/2 w miejscowości Sulino, gmina Choszczno. 2009-09-04 12:38:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 23/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/23/5/2009, z dnia 3 września 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 334/13 w miejscowości Kołki, gmina Choszczno. 2009-09-03 13:51:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/21/5/2009, z dnia 3 września 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 14/14 w miejscowości Stawin, gmina Choszczno. 2009-09-03 13:49:22
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/22/5/2009, z dnia 3 września 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 196/4 obręb 3 Choszczno przy ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie. 2009-09-03 13:47:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/24/5/2009, z dnia 3 września 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 67 w miejscowości Gleźno, gmina Choszczno. 2009-09-03 13:46:07
dokument OBWIESZCZENIE o uzupełnieniu wniosku w dniu 19 sierpnia 2009 r. i wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 lipca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 2009-08-24 15:09:24
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie, przebudowie, rozbudowie części budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Choszcznie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/1 przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszcznie. 2009-08-20 14:49:30
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 sierpnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 22/2, obręb Sulino, gmina Choszczno, 2009-08-20 14:05:12
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 14/14, obręb Stawin, gmina Choszczno 2009-08-20 14:03:51
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 334/13, obręb Kołki, gmina Choszczno 2009-08-20 14:02:38
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 196/4, obręb 4, Choszczno 2009-08-20 14:01:05
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 sierpnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 67, obręb Gleźno, gmina Choszczno, 2009-08-20 13:59:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/15/5/2009, z dnia 18 sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 127, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-08-18 15:24:48
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/14/6/2009, z dnia 18 sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla potrzeb planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 127, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-08-18 15:23:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 334/13, obręb Kołki, gmina Choszczno. 2009-08-10 13:23:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 22/2, obręb Sulino, gmina Choszczno. 2009-08-10 13:21:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 196/4, obręb 3, Choszczno. 2009-08-10 13:19:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 14/14, obręb Stawin, gmina Choszczno. 2009-08-10 13:18:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu sportowego oraz placu zabaw na działce o nr ewid. 67, obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2009-08-10 13:14:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie, przebudowie, rozbudowie budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid. 540/1, obręb 3, Choszczno. 2009-08-04 15:26:21
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 29 lipca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej ERA w skład której wchodzą wieża telekomunikacyjna, kontener techniczny, linia zasilająca energetyczna, ogrodzenie wraz z bramą na działce o numerze ewidencyjnym 46/3, obręb 2, Choszczno 2009-08-04 14:19:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/12/5/2009, z dnia 4 sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82/2 obręb 2 Choszczno 2009-08-04 13:20:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/17/5/2009, z dnia 3 sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkach o nr ewid. 7/1, 9 przy ul. Artylerzystów w Choszcznie. 2009-08-03 11:03:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/16/3/2009, z dnia 31 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV z powiązaniami energetycznymi w miejscowości Pakość na działkach o nr ewid.: 151, 160 obręb Pakość oraz 32, 35 obręb 1 Choszczno. 2009-07-31 13:13:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 38/2/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/38/9/2008/2009, z dnia 22 lipca 2009 r., zmieniającej decyzję nr 38/2008 z dnia 9 marca 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Pakość - Bonin, na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19/1, 25/1, 76/1, 76/2, obręb Pakość oraz na dz. o nr ewid. 22, 28, 29, 34, 35, 42/1, 42/2, 43, 103, 108/2, 109, 899, obr. Bonin, gmina Choszczno, polegającej na poszerzeniu zakresu ustaleń o działki o numerze ewid. 104/10, 104/11, 104/12, obręb Bonin, gm. Choszczno. 2009-07-22 14:16:50
dokument zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/2/9/2009, z dnia 14 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposażeniem, oraz przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 1257, 1258, 1259, 290, 1260/4, 277/4 obręb 3 Choszczno. 2009-07-15 13:17:00
dokument OBWIESZCZENIE o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej we wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 czerwca 2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 2009-07-15 13:15:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - budowie sieci wodociągowej Pakość ? Bonin w obrębie działek o nr ewidencyjnych 2009-07-13 15:23:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/9/5/2009, z dnia 13 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowa remizy strażackiej o dodatkowe pomieszczenia służbowe i socjalne na działce o nr ewid. 330 obręb Zamęcin, gmina Choszczno. 2009-07-13 15:17:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 38/2008 z dnia 9 marca 2009 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Pakość - Bonin, na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19/1, 25/1, 76/1, 76/2, obręb Pakość oraz na działkach o nr ewid. 22, 28, 29, 34, 35, 42/1, 42/2, 43, 103, 108/2, 109, 899, obr. Bonin, gmina Choszczno, 2009-07-07 12:36:16
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/10/3/2009, z dnia 7 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie remizy strażackiej o dodatkowe pomieszczenia służbowe i socjalne na działce o nr ewid. 253 obręb Raduń, gmina Choszczno. 2009-07-07 12:35:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 lipca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zjazdu z drogi gminnej ? ul. Artylerzystów (działka nr ewid. 7/1, obr. 1, Choszczno) na osiedle mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Stargardzkiej nr 43 (działka nr ewid. 9, obr. 1, Choszczno). 2009-07-07 12:34:38
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 lipca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 32, 35, obręb 1, miasta Choszczno oraz 151, 160, obręb Pakość, gmina Choszczno 2009-07-07 12:33:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna w sprawie przyjęcia dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2009-06-30 08:23:20
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 czerwca 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 82/2, obręb 2, Choszczno. 2009-06-26 11:06:48
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 czerwca 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposażeniem, oraz przebudową sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 1257, 1258, 1259, 1260/1, 277/4, 290, obręb 3, Choszczno, 2009-06-26 08:48:56
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 czerwca 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie remizy strażackiej o dodtkowe pomieszczenia służbowe i socjalne na działce o nr ewid. 330 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, 2009-06-24 09:15:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 czerwca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 127, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-06-23 10:02:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 czerwca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 127, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-06-23 10:01:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/13/3/2009, z dnia 22 czerwca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie parkingów dla samochodów osobowych, kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami świetlnymi oraz budowie odwodnienia terenu na działkach o nr ewid. 648/1, 648/2 obręb 3 Choszczno. 2009-06-23 09:01:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 maja 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu dla samochodów osobowych, linii oświetleniowej, odwodnieniem terenu oraz zagospodarowaniem terenu działek na działkach o numerach ewidencyjnych 648/1 i 648/2, obręb 3 miasta Choszczno 2009-06-17 11:49:59
dokument OBWIESZCZENIE o przebudowie pomieszczeń gospodarczo - magazynowych oraz rozbudowie przyszkolnego placu sportowego na działce o nr ewid. 862 obręb Suliszewo, gmina Choszczno 2009-06-15 11:49:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/8/7/2009, z dnia 9 czerwca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci telekomunikacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 26/12 obręb 2, 458/1, 459 obręb 3 Choszczno. 2009-06-09 10:54:14
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 czerwca 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposażeniem, oraz przebudową sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 1257, 1258, 1259, 1260/1, 277/4, 290, obręb 3, Choszczno 2009-06-03 14:49:07
dokument OBWIESZCZENIE - strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie pomieszczeń gospodarczo-magazynowych oraz rozbudowie przyszkolnego placu sportowego na działce o numerze ewidencyjnym 862 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2009-05-28 14:40:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania działek ogrodowych, na działce o nr ewid. 82/2, obręb 2 miasta Choszczno 2009-05-20 13:23:39
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 maja 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposażeniem o mocy do 3 MW, oraz przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach o numerach ewidencyjnych 277/4, 290, 1257, 1258, 1259, 1260/4, obręb 4, Choszczno 2009-05-20 12:13:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej ERA nr 42174 na działce o nr ewidencyjnym 46/3 obręb 2 Choszczno przy ul. Fabryczne 6 2009-05-19 14:38:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/1/7/2009, z dnia 18 maja 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb budynków przy ul. Artylerzystów na działce o numerze ewidencyjnym 1, oraz w części działki o numerze ewidencyjnym 7/1 obręb 1 Choszczno. 2009-05-18 12:54:46
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci telekomunikacyjnej na działkach o nr ewid. 26/12, obręb 2, 458/1, 459, obręb 3 Choszczna 2009-05-15 14:47:08
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/6/5/2009, z dnia 14 maja 2009 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku sali gimnastycznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przy Publicznym Gimnazjum przy ul. Jagiełły w Choszcznie na działce o nr ewid. 258/3. 2009-05-14 15:04:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/3/5/2009, z dnia 8 maja 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie ul. Żeglarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 459, 484/1, 487, 488/1, 488/3, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 490, 491, 492, 493 obręb 3 Choszczno. 2009-05-08 10:24:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi nr 160, odc. Suchań - Piasecznik. 2009-05-07 08:56:50
dokument Obwieszczenie po uzupełnieniu wniosku w dniu 21.04.2009 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) operatora Telekomunikacja Kolejowa NETLINE przy ulicy Kraszewskiego w Choszcznie, na działkach o numerze ewidencyjnym 26/12, obr. 2, oraz na dz. o nr ewid. 458/1, 459, obr. 3 Choszczno. 2009-04-30 14:20:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie magazynków szkolnych oraz rozbudowie przyszkolnego placu sportowego na działce o numerze ewidencyjnym 862 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2009-04-28 08:58:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 grudnia 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji remizy OSP na działce o numerze ewidencyjnym 330, obręb Zamęcin, gmina Choszczno. 2009-04-24 10:41:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 grudnia 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji remizy OSP w Raduniu na działce o numerze ewidencyjnym 253, obręb Raduń, gmina Choszczno. 2009-04-24 10:40:06
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 22 kwietnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku sali gimnastycznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przy Publicznym Gimnazjum przy ul. Jagiełły w Choszcznie na działce o nr ewid. 258/3, 2009-04-23 11:59:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ulicy Zielnej 2009-04-23 08:59:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna 2009-04-23 08:52:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/5/5/2009, z dnia 20 kwietnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN na działkach o nr ewid. 211/1, 229/1, 257/2, 257/3, 257/4 obręb 4, Choszczno. 2009-04-21 13:00:15
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 25 marca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) operatora Telekomunikacja Kolejowa NETLINE przy ulicy Kraszewskiego w Choszcznie 2009-04-21 10:26:26
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/7/3/2009, z dnia 20 kwietnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: odbudowie, przebudowie, rozbudowie części budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Choszcznie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540 przy ul. Niedziałkowskiego 9. 2009-04-20 13:59:05
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16 kwietnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb budynku przy ul. Artylerzystów w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 7/1, obręb 1, Choszczno 2009-04-16 15:11:03
dokument Obwieszczenie strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie ul Żeglarskiej na działce o nr ewid. 459, 484/1, 487, 488/1, 488/3, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 490, 491, 493, obręb 3 Choszczna, 2009-04-15 12:22:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 32/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/32/7/2008, z dnia 4 listopada 2008 r. dla inwestycji polegającej na: lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz sterowniczej i sygnalizacyjnej linii światłowodowej między projektowanymi elektrowniami wiatrowymi a stacją GPZ Choszczno, na działkach o numerach ewid. 79, 82/2, obr. 2, Choszczno; 33/2, obr. Koplin; 2, 71,obr. Rudniki; 1, 3, 13, obr. Wysokie; 19, 20, 45/1, 55, 60, 75, 100, obr Nowe Żeńsko; 5, obr. Zwierzyn, gmina Choszczno oraz na działce o nr. ewid. 118, obr. Żeńsko, gmina Krzęcin. 2009-04-15 11:39:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie części budynku przedszkola publicznego, po uprzedniej rozbiórce (część podlegająca rozbiórce oznaczona na załączniku szrafem), oraz przebudowie pozostałej części w zakresie wynikającym z inwestycji na działce o nr ewid. 540, obręb 3, Choszczno. 2009-04-06 14:10:50
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 31 kwietnia 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN na działkach o numerach ewidencyjnych 211/1, 229/1, 257/2, 257/3, 257/4, obręb 3, Choszczno. 2009-04-01 09:36:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/4/3/2009, z dnia 30 marca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania stacji uzdatniania wody na przepompownię strefową wody wraz z przebudową sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 154 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-04-01 09:30:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2008 wydanej w dniu 4 listopada 2008 roku dla inwestycji polegającej na: lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz sterowniczej i sygnalizacyjnej linii światłowodowej między projektowanymi elektrowniami wiatrowymi a stacją GPZ Choszczno, na działkach o numerach ewid. 79, 82/2, obr. 2, Choszczno; 33/2, obr. Koplin; 2, 71,obr. Rudniki; 1, 3, 13, obr. Wysokie; 19, 20, 45/1, 55, 60, 75, 100, obr Nowe Żeńsko; 5, obr. Zwierzyn, gmina Choszczno oraz na działce o nr. ewid. 118, obr. Żeńsko, gmina Krzęcin. 2009-03-31 08:54:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 10259/8401 Choszczno Wschód na działce o nr 513/1 obręb 3 miasta Choszczno 2009-03-25 12:20:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 258/3, obręb 3, Choszczno. 2009-03-24 13:46:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 sierpnia 2008 roku w sprawie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i nadbudowie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9, na działce o nr ewid. 540, obręb 3, Choszczno w zakresie dodania rozbudowy od zachodniej strony budynku. 2009-03-20 14:52:09
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 11 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposażeniem o mocy do 3 MW, oraz przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach o numerach ewidencyjnych 277/4, 290, 1257, 1258, 1259, 1260/4, obręb 4 Choszczno. 2009-03-17 12:59:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna 2009-03-13 07:48:15
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 39/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/39/5/2008/2009, z dnia 9 marca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: 2009-03-11 14:12:32
dokument OBWIESZCZENIA o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 38/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/38/5/2008/2009, z dnia 9 marca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: 2009-03-11 14:11:14
dokument Obwieszczenie o zmianie sposobu u?ytkowania stacji uzdatniania wody na przepompownię strefową wody wraz z przebudowa sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 154, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2009-03-10 21:00:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami liniami kablowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV 2009-03-10 12:20:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania stacji uzdatniania wody na 2009-03-10 11:05:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Żeglarskiej wraz z zjazdami do posesji w mieście Choszczno, 2009-03-10 09:16:57
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 37/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/37/5/2008, z dnia 9 marca 2009 r. dla inwestycji polegającej na: 2009-03-09 14:10:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 stycznia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku węzła ciepłowniczego wraz z wyposa?eniem o mocy do 3 MW, oraz przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach o numerach ewidencyjnych 277/4, 290, 1257, 1258, 1259, 1260/4, obręb 4, Choszczno 2009-02-19 16:38:22
dokument Obwieszczenie o budowie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb budynku przy ul. Artylerzystów w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 7/1, obręb 1, Choszczno. 2009-02-10 12:08:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr 821/4 obręb 3 miasta Choszczno, obejmującej termomodernizację położonego przy ul. Kościuszki 40 w Choszcznie budynku warsztatów Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie 2009-02-10 08:41:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr 175/5 obręb Pakość obejmującej termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie ul. Polna 5, 73-200 Choszczno 2009-02-10 08:39:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na: - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim obejmującego budynek Warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie zlokalizowanego na terenie nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 152 i 153 obręb Raduń, 73-200 Choszczno. 2009-02-10 08:37:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr813/12 obręb 3 miasta Choszczno obejmującej teren Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 31 A , w skład której wchodzi termomodernizacja budynku starego szkoły, budynku nowego, hali sportowej oraz hali sportowej małej. 2009-02-10 08:35:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr 887/3 obręb Suliszewo, obejmującej teren Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Suliszewie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Zwycięstwa 28, 73-222 Suliszewo, w skład którego wchodzi termomodernizacja budynku głównego ośrodka oraz internatu. 2009-02-10 08:32:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr 648/1 obręb 3 miasta Choszczno, obejmującej termomodernizację położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 27 budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie. 2009-02-10 08:30:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim na terenie działki ewidencyjnej nr 472 obręb 3 miasta Choszczno, obejmującej budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie, zlokalizowany przy ul. Nadbrzeżnej 2, 73-200 Choszczno 2009-02-10 08:25:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - budowie ulicy Żeglarskiej w mieście Choszczno na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 458/1, 459, 484/1, 484/2, 484/3, 487, 488/1, 488/3, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 490, 491, 492, 493, 494, obręb 3 miasta Choszczno . 2009-02-09 09:44:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń po byłej gorzelni na zakład przerobu tworzyw sztucznych na paliwa i energie elektryczną w systemie zamkniętym na terenie działki oznaczonej nr 63/1 obręb Gleźno. 2009-02-09 09:39:40
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 2 stycznia br., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb budynków przy ul. Artylerzystów w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 7/1, obręb 1, Choszczno. 2009-01-13 10:34:00