Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. WOLNOŚCI

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ

W CHOSZCZNIE PRZY UL. WOLNOŚCI

 

                Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 348/1 o pow. 154 m2 (sklasyfikowanej jako: B), położonej w Choszcznie przy  ul. Wolności z przeznaczeniem na ogródek warzywny na czas nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,07 zł/ m2 – 10,78 zł (słownie: dziesięć złotych 78/100).

Wysokość wadium wynosi 20% wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2009 r. o godz. 9.00 w sali narad tut. Urzędu Miejskiego w   Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia   26 stycznia 2009 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  w wysokości 22%.

O terminie podpisania umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia   w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wydzierżawiającego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wydzierżawiającemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.

W przypadku uchylenia się osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

w Choszcznie tel. (095) 765 9343.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-12-2008 10:09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 23-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-12-2008 10:09:56