Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

 

W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

 

 

                        Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu, oznaczonego nr działki 298/5, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno – ul. Boh. Warszawy.

 

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami budowlanymi, oznaczona nr ewidencyjnym działki 296/6 o pow. 0,0164 ha, położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno – ul. Boh. Warszawy.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wygasł a w Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowej nieruchomości określony został kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem MWU –„Mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi”.

Łączna cena nieruchomości ustalona została na kwotę 41.600,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych) w tym : cena gruntu 17.888,00 zł, cena obiektów budowlanych – 23.712,00 zł.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25 % ceny gruntu i wynosi

4.472,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złotych) i podlega opodatkowaniu VAT stawką 22%.

Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 3% ceny i wynosi 536,64 zł

(słownie: pięćset trzydzieści sześć złotych 64/100) i podlega opodatkowaniu VAT stawką 22%. Opłata roczna płatna jest w terminie do dnia 31 marca  każdego roku . Opłata może być aktualizowana w przypadku zmiany wartości nieruchomości w okresach nie krótszych niż jeden rok.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bi- inne tereny zabudowane.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wykazanych na wykazie, winny złożyć wnioski w terminie do dnia  11  stycznia 2009 r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercą.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-12-2008 10:20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 02-12-2008 10:20:24