Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,położonych w obrębie Smoleń.

 

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

 

          na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,położonych w obrębie Smoleń.

 

    Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Smoleń – Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń, dla których obowiązuje miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.

 

I. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową , rekreacyjną,  wolnostojącą, o zabudowie parterowej, oznaczone nr działek:

  1. działka nr 482 o pow. 904 m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow.372 m2

      cena wywoławcza                                                                                          - 48.920,00 zł.       

  2. działka nr 483 o pow. 733m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372m2

      cena wywoławcza                                                                                          - 40.370,00 zł.

  3.działka nr 484 o pow. 996m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372 m2

        cena wywoławcza                                                                                          - 53.520,00 zł.

  4.działka nr 485 o pow. 824 m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372 m2

     cena wywoławcza                                                                                           - 44.920,00 zł.

  5.działka nr 486 o pow.1.000 m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow.372 m2

        cena wywoławcza                                                                                          - 53.720,00 zł.

  6.działka nr 487 o pow.997 m2

         cena wywoławcza                                                                                         - 54.840,00 zł.

  7.działka nr 488 o pow. 1.112 m2

    cena wywoławcza                                                                                             - 61.160,00 zł.

  8.działka nr 489 o pow.1.437 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                            - 76.610,00 zł.

  9.działka nr 490 o pow.1.012 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o poq.666 m2

     cena wywoławcza                                                                                            - 55.360,00 zł.

10.dzialka nr 491 o pow. 846 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                            - 47.060,00 zł.

11.działka nr 492 o pow. 994 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                            - 54.460,00 zł.

12.dzialka nr 493 o pow.802 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                            - 44.860,00 zł.

13.dzialka nr 494 o pow.1.037 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                           - 56.610,00 zł.

14.działka nr 495 o pow. 873 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

     cena wywoławcza                                                                                           - 48.410,00 zł.

15.dzialka nr 497 o pow. 566 m2  

     cena wywoławcza                                                                                           - 31.130,00 zł.

16.dzialka nr 499 o pow. 753 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 42.380,00 zł.

17.dzialka nr 500 o pow. 665 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 37.980,00 zł.

18.dzialka nr 501o pow. 521 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 30.780,00 zł.

19.dzialka nr 502 o pow. 730 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 41.230,00 zł.

20.dzialka nr 503 o pow. 715 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 40.480,00 zł.

21.dzialka nr 523 o pow. 948 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/63 o pow. 562 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 58.330,00 zł.

22.działka nr 524 o pow. 626 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 37.560,00 zł

23.dzialka nr 525 o pow. 667 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/63 o pow. 562 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 42.870,00 zł.

24.dzialka nr 532 o pow.1.117 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow.474 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 66.650,00 zł.

25.dzialka nr 533 o pow.1.109 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow.474 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 72.230,00 zł.

26.dzialka nr 535 o pow. 813 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow.474 m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 49.930,00 zł.

27.dzialka nr 536 o pow.1.020 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow.474m2

     cena wywoławcza                                                                                          - 61.320,00 zł.

 

II. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową , rekreacyjną,  wolnostojącą o   zabudowie parterowej oznaczone nr działek:

1.        działka nr 17/55 o pow. 3.749 m2 i działka nr 17/54 o pow. 505 m2

cena wywoławcza                                                                                       187.450,00 zł.

2.        działka nr 17/59 o pow. 5.382 m2 i działka nr 17/58 o pow. 1.211 m2

cena wywoławcza                                                                                         269.100,00 zł.

3.        działka nr 17/65 o pow. 6.609 m2 i działka nr 17/66 o pow. 463 m2

cena wywoławcza                                                                                          330.450,00 zł.

4.        działka nr 17/42 o pow. 6.881 m2

         cena wywoławcza                                                                                         344.050,00 zł.

 

III. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną, oznaczone nr działek:

1.        działka nr 546 o pow. 2.373 m2

cena wywoławcza                                                                                       177.980,00 zł.

2.        działka nr 550 o pow. 3.011 m2

cena wywoławcza                                                                                       195.720,00 zł.

3.        działka nr 551 o pow. 2.965 m2

cena wywoławcza                                                                                       192.730,00 zł.

 

IV. Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej,  szeregowej o zabudowie parterowej:

1.        działka nr 17/26 o pow. 4.875 m2

cena wywoławcza                                                                                       219.380,00 zł.

2.        działka nr 17/25 o pow. 9.001 m2

cena wywoławcza                                                                                       405.050,00 zł.

 

V. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę  rezydencyjną , oznaczona nr działki:

1.        działka nr 17/73 o pow. 22.310 m2

cena wywoławcza                                                                                    1.673.250,00 zł..

 

Wadium wynosi  20 %  ceny wywoławczej.

 

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Ww. nieruchomości opisane są w księdze wieczystej Kw nr 13313A.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  02 grudnia  2008 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wnieść  do dnia 28 listopada 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresietrzech  miesięcy przed terminem przetargu.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność .

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 U  W  A  G  A   !!!

Wyłączam z przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń ustalonego na dzień 02 grudnia 2008r. nieruchomości oznaczone nr działek: 17/25 o pow. 9.001 m2 i cenie wywoławczej 405.040,00 zł i 17/73 o pow. 22.310 m2 i cenie wywoławczej 1.673.250,00.Wyświetl większą mapę w Google Mapy

 

 Zapraszamy na stronę: http://www.nieruchomosci.choszczno.pl -> Osada Raduń gdzie znajduje się wizualizacja działek i inne przydatne informacje

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 30-10-2008 15:03:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 11-11-2008 20:21:23