Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY : na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości gruntowych , położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych numerem ewidencyjnym działek:

- 27/10 i 28/10  o pow.0,0741 ha,

- 27/11 i 28/11 o pow. 0,0927 ha,

dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi odrębne księgi wieczyste.

 

Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, iż nieruchomości te przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przedmiotowe nieruchomość w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem R.IIIb i R IVa.

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm. ).

 

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę ;

- 44.500,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych)w przypadku nieruchomości o numerach 27/10 i 28/10;

- 55.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) w przypadku nieruchomości o numerach 27/11 i 28/11 ;

 

Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2008r. o godz.10°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce w terminie  do dnia 14 listopada 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresietrzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech  dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 0-95 765 93 41.


Wyświetl większą mapę

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-10-2008 14:58:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2008 16:09:45