Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o wyznaczeniu części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem


0x08 graphic

Burmistrz Choszczna

ul. Wolności 24 Centrala : tel. 095 / 765 93 00

73-200 Choszczno fax. 095 / 765 93 06

mail : posesja@choszczno.pl

0x08 graphic

Choszczno, dnia 16 września 2008 r.

KO.7034/3/15/2008

DECYZJA nr 13

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z urzędu,

Burmistrz Choszczna

  1. Wyznacza cześć nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 478/1 obręb Smoleń, stanowiącej własność Skarbu Państwa (władający Agencja Nieruchomości Rolnych), umożliwiającą dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem tj. południowo-wschodni brzeg jeziora Żeńsko w miejscowości Sulechówek.

  2. Dokładne oznaczenie wyznaczonej części nieruchomości zawiera załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

  3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić dostęp do jeziora Żeńsko przez wyznaczoną część nieruchomości w sposób umożliwiający powszechne korzystanie z wody.

  4. Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie (www.choszczno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

W związku z trwającymi sporami pomiędzy właścicielami nieruchomości przyległych do brzegu jeziora Żeńsko w miejscowości Sulechówek o umożliwienie powszechnego korzystania z wody, podjęto postępowanie w celu wyznaczenia części nieruchomości umożliwiającej ten dostęp.

Jezioro Żeńsko jest woda publiczną, objętą powszechnym korzystaniem w myśl art. 34 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). W przeważającej części brzeg jeziora uległ niekontrolowanemu zakrzaczeniu i zadrzewieniu a nieruchomości znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykorzystywane są rolniczo przez prywatne osoby. W obszarze analizowanym (południowo-wschodnia część jeziora) nieruchomości przyległe do brzegu jeziora, są intensywnie zabudowane lub wykorzystywane rekreacyjnie przez właścicieli. Ukształtowanie i zagospodarowanie tych nieruchomości a także występująca roślinność nie pozwalają na swobodny dostęp do wody.

Jedynie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 478/1, obręb Smoleń, stanowiącej własność Skarbu Państwa w imieniu, którego władającym jest Agencja Nieruchomości Rolnych, możliwe było wyznaczenie swobodnego dostępu do jeziora Żeńsko w miejscowości Sulechówek, bez konieczności powodowania większych utrudnień w korzystaniu z nieruchomości lub szkód gospodarczych. Przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako: Lz-RIII o pow. 3,4700 ha, N o pow. 0,1300 ha, Wp o pow. 29,5600 ha.

Umożliwienie dostępu wymaga niegrodzenia pasa gruntu o szerokości 1,5 metra i długości 30 metrów ( w części zapewniającej komunikację z przyległą drogą gminną oznaczoną nr ewid. 477, obręb Stary Klukom) oraz pasa o szerokości 4 metrów i długości 5 metrów (w części bezpośredniego przylegania do linii wody) - zgodnie z załącznikiem graficznym. Nie zakłóci to dotychczasowego korzystania z nieruchomości przez właściciela.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie od Gminy za ewentualne szkody powstałe wskutek wyznaczenia części nieruchomości i wykorzystania jej dla dostępu do wody. Odszkodowanie ustala wojewoda w drodze decyzji administracyjnej w trybie przepisów działu VIII Prawa wodnego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Choszczna w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Załączniki:

  1. Załącznik graficzny nr 1.

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 decyzja.doc (DOC, 1.55Mb) 2008-09-23 15:37:46 331 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 23-09-2008 15:37:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 14-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 23-09-2008 15:37:46