Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej numerem działki  357/3.

 

      Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ruiny po budynku mieszkalnym), oznaczonej  nr ewidencyjnym działki 357/3 o pow. 0,1924 ha, położonej w obrębie Zamęcin.

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B-RIIIb

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR , dla której widnieje zapis :

- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

 

 Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  3 września 2008 r. o godz. 1000  w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 30 sierpnia 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób,  zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno  tel. 0-95 765 93 42.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-07-2008 09:35:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 16-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-07-2008 09:35:28