Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje o mieniu komunalnym Gminy Choszczno na rok 2005

Informacja

I N F O R M A C J A

 

o mieniu komunalnym Gminy Choszczno

do projektu budżetu na rok 2005

 

( stan ewidencji księgowej na dzień 31.10.2004 rok )

 

 

 

A)    Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

 

 

Gmina na dzień 31.10.2004r. jest właścicielem  gruntów o powierzchni ogółem 1.073 ha w tym: na grunty zabudowane przypada 115 ha,  na grunty pod zabudowę przypada  337 ha, drogi stanowią 508 ha, wody 1 ha, cmentarze grzebalne 15 ha, boiska sportowe 19 ha, parki i lasy 76 ha, pozostałe 2 ha.

 

 

Wartość mienia komunalnego przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

LP

TREŚĆ

Kwota zł

1

 

 

 

 

Wartość mienia komunalnego wg.  ewidencji księgowej brutto na dzień 31.10.2003r.

w tym grunty

 

Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.10.2003r.

116.212.820,77

 

22.948.924,33

 

35.237.063,82

 

2

 

 

 

 

 

Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto dzień 31.10.2004r.

w tym grunty

 

Umorzenie  mienia  komunalnego wg. ewidencji

księgowej na dzień 31.10.2004r.

 

113.438.660,74

 

22.939.359,87

 

37.074.848,43

 

 

B)    Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycielach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

 

Gmina w tym przedziale posiada następujące prawa majątkowe:

 

1.      Udziały w spółkach prawa handlowego:

 

1.1       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 36 w Choszcznie- 100 % udziałów Gminy ( szt. 40.260 po 100 zł- ogółem kapitał zakładowy wynosi 4.026.000 zł).

1.2       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 26 w Choszcznie –49 % udziałów Gminy ( 65 szt. po 800 zł- ogółem wartość udziałów Gminy w spółce wynosi 52.000 zł).

1.3       Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul.   Wolności 18 w Choszcznie 100 % udziałów Gminy ( 10 szt. po 205.613 zł- ogółem kapitał zakładowy wynosi 2.056.130 zł).

 

2.      Posiadane akcje .

 

Gmina posiada 10 szt. akcji po 100 zł na kwotę 1.000 zł w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „ Municipium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

 

3.      Udziały członkowskie.

 

Gmina posiada 40 udziałów członkowskich po 330 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie na ogólną wartość 13.200 zł.

 

C)    Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt. A i  pkt. B.

 

1.      Zmiany w prawach majątkowych:

 

Posiadane udziały członkowskie w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie na dzień 31 grudnia 2003 roku  zostały zwiększone o kwotę 1200 zł  z tytułu podziału zysku.

 

2.Zmiany w stanie mienia komunalnego:

 

W okresie od 01.11.2003r do 31.10.2004r Gmina Choszczno nabyła mienie na wartość 819.395,57 zł .Natomiast wartość mienia gminnego zmniejszyła się na ogólną  wartość 3.593.555,54  zł w tym: sprzedaż 9,8233 ha gruntów na wartość 186.058,97 zł, lokali mieszkalnych i użytkowych na 2.845.666,77 zł, oraz 561.829,80 zł z tytułu likwidacji starego budynku na Stadionie Miejskim i przekazania mienia w dzierżawę  dla Spółek z udziałem Gminy a także przekazania w zarząd innym jednostkom.

 

Zmiana w stanie mienia komunalnego w okresie  01.11.2003 - 31.10.2004r.

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Nr

działki

 

Decyzje

Nabycia

Sprzed.

Zwiększenia mienia

Zmniejszenia mienia

Pow.

ha

Wartość

zł.

Pow.

ha.

Wartość

zł.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Grunty Koplin

Grunty Koplin

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Sławęcin

Grunty Sławęcin

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Pakość

Grunty Pakość

Grunty Pakość

Grunty Pakość

Grunty Koplin

Grunty Choszczno

Grunty Sławęcin

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty Stradzewo

Grunty Wardyń

Grunty Choszczno

Grunty Choszczno

Grunty  Radaczewo

Grunty Smoleń

Grunty Choszczno

Grunty Roztocze

Grunty Choszczno

Grunty Piasecznik

Grunty Suliszewo

Grunty Choszczno

Grunty Smoleń

36/6

36/7

921/2

466/1

376

376

673

508/1

113/2

286

356

617

177/15

177/17

177/19

177/13

36/37

102/2

376

1309

1285

286/9

667

1294

359

2

60

945

1312

259

2/21

309/35

22

356

206/1

884/1

1284

9/16

6734/2003

5864/2003

7351/2003

8499/2003

8472/2003

8478/2003

8569/2003

8563/2003

8545/2003

8527/2003

8496/2003

8551/2003

1211/2004

1211/2004

1205/2004

1217/2004

1167/2004

1180/2004

1186/2004

2272/2004

2278/2004

2247/2004

2570/2004

2538/2004

2544/2004

2724/2004

2730/2004

2750/2004

3463/2004

3457/2004

3698/2004

3704/2004

4018/2004

4006/2004

4574/2004

4560/2004

5151/2004

3858/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1000

0,1000

0,0390

0,0047

0,0379

0,0310

0,0102

0,0109

0,0067

0,0011

0,0124

0,0400

0,0701

0,0700

0,0720

0,0702

0,0832

0,1700

0,1300

0,0026

0,0026

0,0075

0,0110

0,0027

0,0115

0,0400

0,3078

0,0129

0,0027

0,2034

6,8632

0,0024

0,2700

0,0148

0,0800

0,0332

0,0027

0,8929

4260,00

4260,00

541,35

98,05

54,92

44,97

173,00

229,54

109,56

153,17

194,17

785,37

36426,00

            

17280,00

18252,00

195,00

198,30

44,14

966,00

966,00

210.00

197,58

966,00

185,28

1190,00

566,01

3040,00

966,00

 

13600,00

8552,20

1952,00

230,26

622,20

83,90

966,00

67500,00

 

Ogółem  Grunty

 

 

 

 

9,8233

186.058,97

39.

 

40.

 

 

41.

42.

43.

Mienie przyjęte z inwst.

(modern. dróg,szkoły)

Pozostałe mienie-(zakup

samochodu, wyposaże.,

otrzymane nieodpł.)

Sprzedaż lokali mieszk.

Sprzedaż lokali użytk.

Inne zmniejszenia

(przekazanie,likwidacja)

- w tym likwidacja  budynku na stadionie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241.203,10

 

 

578.192,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.051.336,62

1.794.330,15

 

561.829,80

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

819.395,57

9,8233

3.593.555,54

 

 

D) Dane o dochodach uzyskanych z wykonania prawa własności i innych     praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

 

Dochody z obrotu mieniem komunalnym przewidziane do uzyskania na 31.12.2004r są  następujące:

 

1) dochody z odpłatnego nabycia prawa własności      -           1.023.000 

2)      dochody z dzierżaw i najmu                                                    -              500.000 

3)      dochody z opłat z tyt. wieczystego użytkowania      -             195.000 

     oraz przekształcenia wieczystego w prawo                         

własności

 

E) Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego   w roku 2005r.

 

1.      Planuje się zbycie między innymi następujących nieruchomości:

 

a)      lokale mieszkalne – około 30,

b)      nieruchomości gruntowe przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek-6,

c)      działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- 31,

d)      nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo usługowe

łącznie z  zabudową mieszkaniową wielorodzinną –5:

-działka nr 230/5 – ul. Westerplatte,

-działka nr  236/6 – ul. Mur Południowy,

-działka nr 175/15-ul. Władysława Jagiełły,

-działka nr 148/1 i nr 159/1 ul. Fredry,

e)      nieruchomości gruntowe zabudowane –2:

-lokal po byłej szkole podstawowej w Kołkach,

-świetlica w Kołkach.

f)        działki Osady Rekreacyjno – Turystycznej Raduń-50.

g) działka zabudowana przy ul. Mur Południowy ( oddział Szkoły Podstawowej)

Szacuje się sprzedaż ww. nieruchomości na  8.300.000 zł łącznie z wpływami ze spłatą rat nieruchomości zbytych w latach poprzednich.

 

2.      Przewidziany obrót w zakresie udziałów i akcji, których Gmina jest właścicielem.

 

Na 2005  rok nie przewiduje się zmian w stanie posiadania udziałów i akcji  będących własnością Gminy.

                                                        

 

3.      Inne przewidziane dochody z następujących tytułów:                       -  380.000   

 

a)      wpływy z dzierżaw i najmu                                                            -  180.000   

b)      wpływy z tyt. wieczystego użytkowania  oraz  przekształcenia

prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                       -   200.000   

    

    

F) Podsumowanie gospodarki mieniem komunalnym.

 

Podsumowując obrót mieniem komunalnym należy stwierdzić, że do sprzedaży oferowano  składniki mienia przeznaczone przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej, które do czasu jego zbycia nie przyniosło żadnych pożytków i ulegało degradacji. Oferowano również  nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne oraz lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Zaplanowana na rok 2004 sprzedaż mienia komunalnego zostanie dokończona w roku 2005. Przyczyną tego jest między innymi przedłużenie procedury przetargowej do 52 dni –zmiana ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

      Jednocześnie przygotowywane  są kolejne nieruchomości, które będą przeznaczone do zbycia na cele jak wyżej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-03-2005 10:05:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: 09-03-2005 10:05:07