Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego.

                                                                                                 BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 878  położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul.Kochanowskiego.

 

      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona  nr ewidencyjnym działki 878 o pow. 0,0094 ha  , położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, ul.Kochanowskiego dla , której V Wydział Ksiąg  Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi  księgę wieczystą.

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „B” .

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :

MN – tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  28 sierpnia  2008 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 25 sierpnia 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości ,oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 879 i 877 bezpośrednio graniczący z zbywaną nieruchomością.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu ( o których mowa wyżej muszą złożyć w ciągu siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia  21 sierpnia 2008 r. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości ,oznaczonej nr 879 lub 877.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany będzie do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Choszcznie na dwa dni przed terminem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu ,oprócz złożenia ww. dokumentu  jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

       

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9342.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-07-2008 12:00:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 16-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-07-2008 12:02:57