Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchopmości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Choszczno.

             

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA  WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ

W OBRĘBIE 4 MIASTA CHOSZCZNO 

 

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108).

 

                Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej  nr działki 41/1 o pow. 1,8570 ha (sklasyfikowanej jako: RIIIb=1,3611 ha, RIVa=0,4959 ha), położonej w obrębie 4 miasta Choszczno przy ul. Dąbrowszczaków z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

                Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wydzierżawiającego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wydzierżawiającemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.  

Umowa dzierżawy trwać będzie na czas nieoznaczony.

                Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 q pszenicy za 1 ha użytków rolnych przeliczeniowych – 529,31 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 31/100);

Wysokość wadium – 20% wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

                Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2008 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

                Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia   17  sierpnia 2008 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy

w Choszcznie.

                Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

                W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

O terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

                W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone  wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.                                                                          

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 43.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 18-07-2008 10:20:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 16-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 18-07-2008 10:25:01