Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin,

 BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej numerem działki  357/3.

      Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ruiny po budynku mieszkalnym), oznaczonej  nr ewidencyjnym działki 357/3 o pow. 0,1924 ha, położonej w obrębie Zamęcin .

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B-RIIIb

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR , dla której widnieje zapis :

- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

 Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

 Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 lipca 2008 r. o godz. 1200  w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

 Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia  14 lipca 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

 Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób,  zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

 O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno  tel. 0-95 765 93 32.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 12-06-2008 14:24:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Żaneta Zielińska 12-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 19-06-2008 09:46:12