Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Budżetu Gminy Choszczno na rok 2005


PROJEKT BUDŻETU

GMINY CHOSZCZNO

NA ROK 2005

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Burmistrz Choszczna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych 47.659.820

w tym:

- dotacje celowe i dofinansowania z funduszy pomocowych

na dofinansowanie zadań własnych Gminy 8.312.911 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji

rządowej i na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 4.992.980 zł

2. Planowane wydatki 48.159.820

w tym m.in.:

1) Inwestycje 10.889.000 zł

2) Dotacje dla jednostek realizujących zadania Gminy

(m.in. Choszczeński Dom Kultury, Miejska Biblioteka

Publiczna, oraz na podstawie wyboru ofert) 1.118.000 zł

3) Rezerwy ogólne i celowe 100.000 zł

4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.984.280 zł

5) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700 zł

3. Wynik finansowy - planowany niedobór budżetowy 500.000 zł

4. Planowane przychody: 3.525.000 zł

1) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne

„Kanalizacja Gminy Choszczno” 1.500.000 zł

2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu oraz na restrukturyzację

zadłużenia 2.025.000 zł

KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

 1. Inwestowanie w dziedziny mające wpływ na pozyskanie przedsiębiorców mających

stworzyć nowe miejsca pracy z których najważniejsze to:

 1. Kontynuacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- kanalizacja Gminy.

 1. Modernizacja zaplecza turystyczno-sportowego - przebudowa budynku socjalno-klubowego na Stadionie Miejskim.

2. Poszerzenie powierzchni Cmentarza Komunalnego w Choszcznie.

 1. Utrzymanie porządku oraz czystości na terenie Miasta i Gminy.

 2. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków

mieszkaniowych realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Wsparcia działającym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

 2. Przeprowadzenie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

 3. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:

1) Działalność Instytucji Kultury - Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki.

2) Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja Zabytkowych Kościołów.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Straży Miejskiej i Ochotniczych

Straży Pożarnych .

 1. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym uruchomienie działalności fili przychodni prowadzącej terapię z zakresu uzależnień od alkoholu i innych współuzależnień realizowanych na podstawie wybranych programów.

10. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium.

11.Zmiana praw własności majątku komunalnego w tym:

 1. lokali mieszkalnych

 2. działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2005 proponuje się przeznaczyć na realizację:

 1. Zadań własnych Gminy ( rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Gminy Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) w tym:

1) Inwestycje 10.889.000 zł

 • 2) Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę

 • wychowawczą 15.381.100 zł

3) Pomoc społeczną i ochronę zdrowia 4.888.000 zł

 • 4) Gospodarkę komunalną, mieszkaniową ochronę środowiska,

 • utrzymanie dróg 2.357.270 zł

 • 5) Rezerwy ogólne i celowe 100.000 zł

 • 6) Pozostałe w tym m.in. na utrzymanie jednostek

 • organizacyjnych Gminy 8.821.930 zł

 • 7) Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od pożyczek i kredytów 729.540 zł

 1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Gminie z przeznaczeniem na:

 1. Pomoc społeczną 4.832.000 zł

 2. Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące 148.200 zł

rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji

ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców 3.580 zł

4) Obronę narodową na wydatki obronne 500 zł

 1. Zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej - utrzymanie cmentarza wojennego 8.700

4. Spłatę rat kredytów i pożyczek 3.025.000 zł

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 ( Barbakan ) lub w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-11-2004 15:24:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: 29-11-2004 15:24:39