Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 70/1, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 70/1,  położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 70/1  o pow. 0,8015 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą

Kw. nr 27750.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

-R IV a - tereny rolne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). 

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami).

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2008 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia  23 maja 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa  własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów .

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 29-04-2008 09:59:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 29-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 29-04-2008 09:59:07