Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I półrocze 2004r.


Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno

za I półrocze 2004 roku.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. Nr 15 z 2003 r.) w art. 135 ust. 1 zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia za dany rok budżetowy.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I półrocze została przedłożona przez Burmistrza Choszczna wymienionym organom w terminie przewidzianym ustawą.

Realizacja planu budżetu na rok 2004 za I półrocze jest następująca:

  1. Dochody budżetu - plan 42.920.975 zł, wykonanie 16.100.375 zł tj. 37,5%

w tym:

a) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy - plan 19.887.375 zł, wykonanie 7.087.165, tj. 35,6%

b) subwencje - plan 12.386.172 zł, wykonanie 7.298.967 zł, tj. 58,9%

c) dotacje celowe i dofinansowanie z funduszy pomocowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących) - plan 7.310.075 zł, wykonanie 263.622 zł, tj. 3,6%

d) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 3.337.353 zł, wykonanie 1.450.621 zł, tj. 43,5%.

  1. Wydatki budżetu - plan 41.870.975 zł, wykonanie 14.824.410 zł tj. 35,4%

w tym:

a) wydatki na inwestycje - plan 9.907.600 zł, wykonanie 530.051 zł tj. 5,3%

b) wydatki na wykonanie zadań zleconych przez Administrację Rządową (m.in.

Pomoc społeczna, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Administracja publiczna - na zadania wojewody) - plan 3.184.663 zł, wykonanie 1.202.604 zł, tj. 37,8%.

  1. Wynik finansowy - planowana nadwyżka budżetowa 1.050.000 zł, wykonanie 1.275.965 zł, tj. 121,5%

  2. Przychody - planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 3.600.000 zł nie doszła do skutku, i jest w trakcie negocjacji z bankami.

  3. Rozchody - spłaty rat pożyczek i kredytów - plan 4.650.000 zł, wykonanie 1.122.161 zł tj. 24,1%, pozostała kwota do spłaty została zaplanowana w II półroczu.

  4. Stan należności na 30 czerwca 2004 roku - 6.231.602 w tym z tytułu należności podstawowych (podatki, opłaty, dzierżawy, z tytułu sprzedaży mienia) na kwotę 3.271.025zł a z tytułu odsetek 2.960.577 zł.

  5. Stan zobowiązań na 30 czerwca 2004 roku - 3.833.326 zł w tym wymagalne 3.073.643 zł.

  6. Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty do roku 2009 zgodnie ze stanem ewidencji księgowej na dzień 30 czerwca 2004 roku - 15.774.636 zł.

  7. Wskaźnik długu Gminy Choszczno do planowanych dochodów budżetu (po zmianach na 30 czerwca 2004 r.) - 43,9% (ustawowo dopuszczalny do 60%).

Wykonanie założonej prognozy dochodów budżetu Gminy Choszczno zależy przede

wszystkim od realizowania sprzedaży nieruchomości gminnych. Przyjęty plan sprzedaży mienia komunalnego jest uzasadniony, gdyż mienie to nie przynosi aktualnie żadnych pożytków (nie ma wpływów z podatków, dzierżawy) i ulega degradacji. Przeznaczono do sprzedaży nieruchomości nie tylko na cele zabudowy mieszkaniowej ale również na potrzeby działalności gospodarczej, wynikające z realnego zapotrzebowania rynku w tym zakresie.

Wykonanie przyjętej prognozy dochodów ma bezpośredni związek ze spłatą powstałych zobowiązań jak i dalszych, niezbędnych i koniecznych wydatków dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy i zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

/Pełny tekst informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze jest dostępny w biurze Rady Miejskiej ul. Wolności 13 w Choszcznie./

Opracowanie na podstawie Informacji

Burmistrza Choszczna z przebiegu

wykonania budżetu Gminy Choszczno

za I półrocze 2004r.

Skarbnik Miejski

Barbara Król

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-09-2004 13:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2004
Ostatnia aktualizacja: 13-09-2004 13:49:07