Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 26/26 i 26/42, położone w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 26/26 i 26/42,  położone w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych  numerami ewidencyjnymi działki 26/26  o pow. 0,1350 ha i 26/42 o pow. 0,1377 ha, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 27200 .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tych widnieje zapis:

MN- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

MW- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem:

Bp- zurbanizowane tereny nie zabudowane. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została:

w przypadku działki nr 26/26 na kwotę 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100),

w przypadku działki nr 26/42 na kwotę 62.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100).

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2008 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia 17 maja 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy użytkowania wieczystego gruntu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy użytkownik wieczysty zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako użytkownik wieczysty nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 42.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-04-2008 09:53:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-04-2008 09:53:38