Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 31 marca 2008r. o godzinie 10.oo w sali narad Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.

                                                                                                                                                               Choszczno, 17.03.2008r.

 

 

 

                                                Z A W I A D O M I E N I E

 

  Nasz znak: Or.III.0052/16/08

       Uprzejmie zawiadamiam, że XVI sesja Rady Miejskiej w Choszcznie odbędzie się

31 marca 2008r. o godzinie 10.oo w sali narad Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

  -  druk 209 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2008,

  - druk  211 w sprawie skargi pana Stanisława Mrowickiego,

  - druk 212  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu    Rejonowego w Choszcznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

  - druk 213 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawin,

  - druk 214 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń,

  - druk 215 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo,

  - druk 216 w sprawie zmian budżetu na rok 2008,

  - druk 217 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego w Choszcznie”,

 - druk 218 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „budowa boiska wielofunkcyjnego przez Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „in blanco”,

- druk 219 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „in blanco”,

 - druk 220 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie,

 - druk 221 w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/06 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28.12.2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część południowo-wschodnią miasta,

 - druk 222 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/06 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28.12.2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część północną miasta Choszczna oraz częściowo wieś Oraczewice,

 - druk 223 w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28.12.2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część południowo-zachodnią miasta Choszczna oraz częściowo wieś Koplin,

 - druk 224 zmieniający  uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno.

  - druk 225 zmieniający  uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie.

  - druk 226 w sprawie nadania statutu Biuru Szkół Samorządowych w Choszcznie.

  - druk 227 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Centrum Rekreacyjno – Sportowemu w Choszcznie.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                            Bogusław Szymański

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-03-2008 09:08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Bobik 28-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-03-2008 09:08:45