Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/93/2003


Uchwała Nr XII/93/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 22 października 2003 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych

przez Burmistrza w roku budżetowym 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit d) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Celem finansowania, występującego w ciągu roku budżetowego 2004 niedoboru, ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów na jego sfinansowanie do kwoty 1.250.000 zł, która może być zaciągana w rachunku podstawowym budżetu.

  1. Spłata pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami nastąpi

z dochodów budżetu Gminy.

3. Do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 1, upoważnia się Burmistrza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.48 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.584 i Nr 96, poz.874) istnieje możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie upoważnienia Rady kredyty i pożyczki, o których mowa wyżej, może zaciągnąć Burmistrz. Upoważnienie takie Rada może umieścić w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy ( art.134 ust.4 ustawy o finansach publicznych). Jednak z uwagi na wydłużenie się procedur bankowych przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych, aby uzyskać taki kredyt od 1 stycznia 2004 r. zachodzi konieczność odpowiednio wcześniejszego wystąpienia z wnioskiem do banku, do którego to wniosku załącza się stosowną uchwałę Rady.

Wobec powyższego przedłożony projekt jest zasadny.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-11-2003 12:47:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: 24-11-2003 12:47:43