Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XV

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XV/218/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno 2008-02-28 10:23:15
dokument Uchwała nr XV/230/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-02-28 10:11:55
dokument Uchwała nr XV/229/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1,315/2,315/3,319/3,319/4,319/5. 2008-02-28 10:08:36
dokument Uchwała nr XV/228/2008 z dniz 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowych, położonych w obrebie Stawin. 2008-02-28 10:04:52
dokument Uchwała nr XV/227/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-02-28 10:01:52
dokument Uchwała nr XV/226/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-02-28 09:58:05
dokument Limit wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych 2008-02-28 09:46:36
dokument Uchwała nr XV/225/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. 2008-02-28 09:39:02
dokument Uchwała nr XV/224/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-02-28 09:32:56
dokument Uchwała nr XV/223/2008 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Centrum Rekreacyjno-Sportowemu w Choszcznie. 2008-02-28 09:28:56
dokument Uchwała nr XV/222/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/242/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2005r. zmienionej uchwałą nr IV/48/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń w zakresie dotyczącym obszaru opracowania. 2008-02-28 09:24:19
dokument Uchwała nr XV/221/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem jest Gmina Choszczno. 2008-02-28 09:08:33
dokument Uchwała nr XV/220/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 2008-02-28 08:57:45
dokument Uchwała nr XV/219/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie. 2008-02-28 08:54:45
dokument Uchwała nr XV/217/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dniz 20 lipca 2006r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy. 2008-02-28 08:47:37
dokument Uchwała nr XV/216/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy w Choszcznie. 2008-02-28 08:43:35
dokument Uchwała nr XV/215/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie nadania ulicy w Choszcznie. 2008-02-28 08:39:27
dokument Uchwała nr XV/214/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu Państwa. 2008-02-28 08:36:33
dokument Uchwała nr XV/213/2008 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości w drodze darowizny. 2008-02-28 08:32:23
dokument Uchwała nr XV/212/2008 z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2007-2011. 2008-02-28 08:27:09