Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA  WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ

W CHOSZCZNIE  PRZY UL. 22 LIPCA

 

                Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108).

                Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 309/34 o pow. 24,60 m2 (sklasyfikowanej jako: Bz), położonej w Choszcznie przy  ul. 22 Lipca z przeznaczeniem do prowadzenia innej działalności na okres 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m2 tj. 246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100);

Wysokość wadium wynosi 20% wysokości wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego.

                Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2008 r. o godz. 1000 w pokoju nr 3 tut. Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia  17 marca 2008 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium  w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

                Osiągnięta w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

                O terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

                Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wydzierżawiającego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wydzierżawiającemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych. 

Zagospodarowanie przedmiotowej działki winno nastąpić w oparciu o odrębne przepisy.  

                W przypadku uchylenia się osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone  wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.                                                                          

                Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 43.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-02-2008 12:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-02-2008 12:24:44