Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 68/1, położonej w obrębie Wardyń.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 68/1,  położonej

w obrębie Wardyń.

      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona  nr ewidencyjnym działki

68/1 o pow. 0,0973 ha, położona w obrębie Wardyń.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „B-RIIIa”

-tereny mieszkaniowe na roli klasy IIIa.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR, dla, której widnieje zapis :

- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia

pięć tysięcy złotych).

 Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64,poz,592)

Przetarg odbędzie się w dniu  19 marca  2008 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia  15 marca 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

 W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetarg

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu ,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9332

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:26:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:26:17