Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębienr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie

nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.
 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60 o pow.989 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi  księgę wieczystą Kw nr 27154.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

MN, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp.- zurbanizowane tereny nie zabudowane.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2008r. o godz.11°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 13 marca 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech  dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22 % i wraz z ceną winna być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu,organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 0-95 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:18:09