Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 121/1 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 121/1 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, oznaczona nr ewidencyjnymi działki :

·         121/1 o pow. 0,0602 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod symbolem

RIVa”  - 0,0107 ha,

Ł III – 0,0495 ha,

położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na której istnieje możliwość wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomości te znajdują się w jednostce MN, dla, której widnieje zapis :

MN- tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W przypadku kolizji z lokalizacją projektowanego budynku, nabywca na własny koszt przeniesienie istniejące czynne sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem RIVa i ŁIII. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi

·         30.100,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2008 r. o godz. 1100 w sali narad tut. urzędu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca  2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu,organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 93 32.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-02-2008 08:13:13