Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wolności 18
73-200 Choszczno
tel. (095) 765 77 59
tel/fax. (095) 765 81 39
e-mail: chosztbs@poczta.onet.pl

 

Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Choszczno. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

  Celem działalności Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest:

1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
4. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
5. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
6. pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.

 Przedmiot działalności:

45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
70.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
45.25.B roboty związane z fundamentowaniem
45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33.C wykonywanie instalacji gazowych
45.41.Z tynkowanie
45.42 zakładanie stolarki budowlanej
45.43.A posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
45.44.A malowanie
45.45.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

   Podstawowe dane rejestrowe:

- REGON: 210936957
- NIP: 594-00-06-320
- KRS: 0000169831 
 

  Władze Spółki:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Właścicielem w 100 % udziałów Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest Gmina Choszczno, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Choszczna. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika. 

Struktura własności podmiotu

Gmina Choszczno posiadająca 100 udziałów

 

Majątek (kapitał spółki)

 2.056.130,00 zł  

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do działań wymagających podjęcia uchwały przez Wspólników należą:

1. powoływanie, odwoływanie i wybór Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
2. zmiany Umowy Spółki,
3. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
4. uchwalanie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
5. tworzenie oddziałów,
6. przystąpienie Spółki do innych Spółek lub podobnych podmiotów publiczno - prawnych,
7. zbycie lub rozwiązanie Spółki,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających Uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu handlowego. 

Rada Nadzorcza:

1. Grzegorz Dudziak - Przewodniczący
2. Łukasz Gwizdała - Członek
3. Jan Kubiak - Członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Zarządu Spółki,
2. dokonywanie doraźnych kontroli Spółki,
3. badanie bilansu, rachunku zysków i strat co do ich zgodności ze stanem faktycznym i formalno - prawnym,
4. opiniowanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
5. udzielanie konsultacji pracownikom Spółki w toku kontroli lub na wniosek Prezesa Spółki,
6. dokonywanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników kontroli,
7. podawanie do wiadomości Zarządu Spółki pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników,
8. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
9. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki,
10. rozpatrywanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Zarządem Spółki,
11. podpisywanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu, określające jego wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:

1. uprawnienie do żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów i materiałów dotyczących Spółki,
2. sprawdzenie akt i dokumentów Spółki,
3. wykonywanie rewizji majątku Spółki i dokonywanie kontroli finansowej,
4. uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień 

Mariusz Okoński - Prezes Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają dla innych organów Spółki,
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników i Rady Nadzorczej,
3. Zarząd reprezentuje Spółkę przy wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 27-10-2005 14:54:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-04-2015 10:04:50