Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1203/09 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-01-12 14:37:44
dokument Zarządzenie nr 1174/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchdzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno. 2009-01-05 10:26:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 1200/08 Burmistrza Choszczna -Szefa Obrony Cywilnej Gminy Choszczno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 2009-01-02 09:28:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 1198/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania choinkowego. 2009-01-02 09:26:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 1197/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/325/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/282/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Choszczna na lata 2007-2015" 2009-01-02 09:25:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 1196/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/324/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2009-01-02 09:22:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 1195/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/323/08 rady miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Choszczno. 2009-01-02 09:19:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 1194/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/322/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy Choszczno za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. 2009-01-02 09:16:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 1193/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/321/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. 2009-01-02 09:11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 1192/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/320/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2009-01-02 09:06:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 1191/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/319/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. 2009-01-02 09:04:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 1190/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Choszcznie." 2009-01-02 09:01:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 1189/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w miejscowości Choszczno." 2009-01-02 08:57:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 1188/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla celów odbioru obiektu studni głębinowych nr 1 i 2, przyłączenia studni do układu technologicznego wraz z budową stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w m. Golcza gmina Choszczno objętych umową Nr IBPP-022/120/2/2008 2009-01-02 08:54:08
dokument ZARZĄDZENE NR 1187/08 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2009-01-02 08:49:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 1186/08 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-12-22 13:03:58
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 27 listopada 2008 do 19 grudia 2008 r. 2008-12-17 14:54:08
dokument Zarządzenie Nr 1185/08 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania choinkowego. 2008-12-16 11:57:02
dokument Zarządzenie Nr 1178/08 burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla celów odbioru obiektu świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu. 2008-12-16 11:55:29
dokument Zarządzenie Nr 1179/08 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie powołania komisji odbiorowej dla celów odbioru obiektu przedszkola nr 4 przy ulicy Mur południowy w Choszcznie po dokonanej termomodernizacji obiektu. 2008-12-16 11:52:43
dokument Zarządzenie Nr 1180/08 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2008-12-15 12:15:27
dokument Zarządzenie Nr 1183/08 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-12-15 12:13:09
dokument Zarządzenie Nr 1176/08 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2008r w sprawie dofinansowania organizacji spotkania choinkowego. 2008-12-11 12:39:56
dokument Zarządzenie Nr 1175/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Choszczeńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Choszcznie. 2008-12-09 12:40:01
dokument Zarządzenie Nr 1173/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji dla celów inwentaryzacji, wyceny i likwidacji materiałów pochodzących z rozbiórki świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu odzyskanych w wyniku przeprowadzonego remontu świetlicy. 2008-12-09 12:35:33
dokument Zarządzenie Nr 1171/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2008-12-09 12:32:58
dokument Zarządzenie Nr 1156/08 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008 2008-12-05 14:12:48
dokument Zarządzenie Nr 1170/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008 2008-12-05 14:10:48
dokument Zarządzenie Nr 1163/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/312/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od śridków transportowych 2008-12-05 12:29:45
dokument Zarządzenie Nr 1162/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/311/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2008-12-04 14:30:55
dokument Zarządzenie Nr 1159/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. zmieniającej Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-12-04 14:27:18
dokument Zarządzenie Nr 1160/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 200 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/309/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych wiejskich. 2008-12-04 14:26:36
dokument Zarządzenie Nr 1161/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/310/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w obrębie miejscowości Stawin, Koplinie gminie Choszczno 2008-12-04 14:26:13
dokument Zarządzenie Nr 1164/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/313/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2008-12-04 14:23:22
dokument Zarządzenie Nr 1165/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/314/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posaidania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-12-04 14:22:53
dokument Zarządzenie Nr 1166/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/315/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2008-12-04 14:22:13
dokument Zarządzenie Nr 1167/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2008-12-04 14:21:42
dokument Zarządzenie Nr 1168/08 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2008r w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/317/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-12-04 14:20:49
dokument Zarządzenie Nr 1169/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIII /318/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XX/282/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu inwestycyjnego Gminy Choszczno na lata 2007 - 2015" 2008-12-04 14:18:29
dokument Zarządzenie Nr 1158/08 w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn.: " Wykonanie prac planistycznych związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowień o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Choszczno w roku 2009, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)". 2008-12-02 09:32:24
dokument Zarządzenie Nr 1157/08 burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Wolności 29 w Choszcznie na działalność statutową organizacji pozarządowych. 2008-12-02 09:23:29
dokument Zarządzenie Nr 1158/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie układu grzewczego dla Świetlicy Wiejskiej w Wardyniu gm. Choszczno ." 2008-11-28 14:51:37
dokument Zarządzenie Nr 1154/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Wykonanie prac projektowych dla zadania Przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie." 2008-11-28 14:50:55
dokument Zarządzenie Nr 1153/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Zaprojektowanie i wykonie układu węzła cieplnego dla potrzeb ogrzewania i cieplnej wody użytkowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Dąbrowszczaków 40 w Choszcznie" 2008-11-28 14:49:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 1152/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/308/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia w roku 2009 do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Zielnej w Choszcznie" 2008-11-28 14:48:38
dokument Zarządzenie Nr 1151/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania zakupy lupy LOOKY 2008-11-28 14:47:29
dokument Zarządzenie Nr 1150/08 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania spotkania członków Koła Diabetyków w Choszcznie 2008-11-28 14:46:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 1148/08 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008 2008-11-28 14:45:32
dokument Zarządzenie Nr 1143/08 Burmistrz Choszczna z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej " Moje boisko ORLIK 2012" na działkach o numerze Ew. 230/4 i 230/5 obręb 3 - II etap." 2008-11-20 12:23:50
dokument Zarządzenie Nr 1146/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2008-11-20 12:23:07
dokument Zarządzenie Nr 1145/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882." 2008-11-20 12:21:41
dokument Zarządzenie Nr 1131/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/296/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działki 41/1. 2008-11-13 13:53:50
dokument Zarządzenie Nr 1132/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/297/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2008-11-13 13:50:58
dokument Zarządzenie Nr 1133/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/298/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/237/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy . 2008-11-13 13:48:46
dokument Zarządzenie Nr 1134/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/299/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018. 2008-11-13 13:46:23
dokument Zarządzenie nr 1135/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada2008r.w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/300/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Rzecko, oraz wyborów uzupełniających na członka Rady Soleckiej w Rzecku . 2008-11-13 13:44:31
dokument Zarządzenie Nr 1136/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/301/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wzniesienia w Choszcznie pomnika Papieża Jana Pawia II 2008-11-13 13:42:52
dokument Zarządzenie Nr 1137/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/302/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Suliszewie", finansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem "in blanco" . 2008-11-13 13:39:48
dokument Zarządzenie Nr 1138/08 burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/303/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-11-13 13:36:18
dokument Zarządzenie Nr 1139/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/304/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. zmieniające uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie. 2008-11-13 13:33:56
dokument Zarządzenie Nr 1140/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/305/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa Smoleń. 2008-11-13 13:30:31
dokument Zarządzenie Nr 1141/08 Burmistrza choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXI/306/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia partnerskiego z miastem Bergen na Rugii w celu wspólnej realizacji zadania pn."Polsko-Niemiecka Platforma wymiany Informacji, Kultury i Transferu Wiedzy". 2008-11-13 13:27:36
dokument Zarządzenie Nr 1142/08 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwały Nr XXI/307/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego choszczeńska osada rekreacyjno-turystyczna Raduń gmina Choszczno. 2008-11-13 13:23:07
dokument Zarządzenie Nr 1130/08 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-11-13 13:20:04
dokument Zarządzenie Nr 1128/08 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia " Zasłużony dla Choszczna". 2008-11-05 11:45:51
dokument Zarządzenie Nr 1127/08 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2008-11-05 11:42:27
dokument Zarządzenie Nr 1123/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2008-10-30 09:58:36
dokument Zarządzenie Nr 1122/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 pażdziernika 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-10-30 09:56:01
dokument Zarządzenie Nr 1121/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2008-10-30 09:53:27
dokument Zarządzenie Nr 1120/08 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji " Dnia Seniora". 2008-10-30 09:51:28
dokument Zarządzenie Nr 1119/08 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Przebudowa istniejącego dachu wraz z nadbudową poddasza Przedszkola Nr 1 w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 9". 2008-10-30 09:48:16
dokument Zarządzenie Nr 1118/08 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Dostawa Autobusu w konfiguracji 22+1+1 ( 22 miejsca pasażerskie + 1 miejsce pasażera na fotelu pionowym - łącznie 23 miejsca pasażerskie dla osób niepełnosprawnych + kierowca) przystosowanego do kotwiczenia 1 wózka dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku". 2008-10-30 09:41:49
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 29 września 2008r. do 30 października 2008r. 2008-10-30 09:36:22
dokument Zarzdzenie Nr 1112/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 padziernika 2008r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia " Zasluzony dla Choszczna". 2008-10-20 13:49:33
dokument Zarządzenie Nr 1113/08 Burmistrza choszczna z dnia 07 października 2008r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia " Zasluzony dla Choszczna". 2008-10-20 13:47:38
dokument Zarządzenie Nr 1117/08 Burmistrza Choszczna z dnia 20 pazdziernika 2008r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2008-10-20 13:45:18
dokument Zarządzenie Nr 1114/08 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie". 2008-10-20 13:39:43
dokument Zarządzenie Nr 1116/08 Burmistrza Choszczna z dnia października 2008r. w sprawie przeprowadzenia aktywów i pasywów w roku obrotowym 2008r. 2008-10-20 13:35:11
dokument Zarządzenie Nr 1115/08 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008.. 2008-10-20 13:32:06
dokument Zarządzenie Nr 1108/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2008-10-08 09:47:10
dokument Zarządzenie Nr 1109/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2008-10-08 09:45:34
dokument Zarządzenie Nr 1087/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania Komisji do wyrażania opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2008-10-08 09:44:12
dokument Zarządzenie 1104/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/295/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-10-07 14:02:55
dokument Zarządzenie Nr 1086/08 burmistrz Choszczna z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-10-07 13:59:56
dokument Zarządzenie Nr 1102/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/293/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020. 2008-10-07 13:43:57
dokument Zarządzenie Nr 1089/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r.w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-10-07 13:39:29
dokument Zarządzenie Nr 1090/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2008r. dniem wolnym od pracy. 2008-10-07 13:35:25
dokument Zarządzenie Nr 1091/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/282/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Choszczno na lata 2007-2015". 2008-10-07 13:24:39
dokument Zarządzenie Nr 1092/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/283/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia " Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choszczno na lata 2007-2015" 2008-10-07 13:14:28
dokument Zarządzenie Nr 1093/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/284/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Choszczna" 2008-10-07 13:01:08
dokument Zarządzenie Nr 1094/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/285/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie. 2008-10-07 12:51:13
dokument Zarządzenie Nr 1095/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/286/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Choszczno. 2008-10-07 12:45:26
dokument Zarządzenie Nr 1096/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/287/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołki na lata 2008-2015. 2008-10-07 12:33:38
dokument Zarządzenie Nr 1097/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzecko na lata 2008-2015. 2008-10-07 10:31:03
dokument Zarządzenie Nr 1098/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/289/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławęcin na lata 2008-2015. 2008-10-07 10:17:14
dokument Zarządzenie Nr 1099/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października w sprawie wykonania uchwały Nr XX/290/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działek 190/2,190/3 i 190/4. 2008-10-07 10:09:49
dokument Zarządzenie Nr 1100/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/291/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 2008-10-07 10:02:39
dokument Zarządzenie Nr 1101/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października w sprawie wykonania uchwały Nr XX/292/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. zmienjającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2008-10-07 09:56:09
dokument Zarządzenie Nr 1103/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/294/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008r. w sprawie 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2008-10-07 09:35:12
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie od 10 lipca 2008 do 29 września 2008-09-25. 2008-10-03 09:16:48
dokument Zarządzenie Nr 1085/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem ( winda dla osób niepełnosprawnych)". 2008-10-03 09:10:53
dokument Zarządzenie Nr 1084/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pstępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego pod kątem dostosowania ich do obowiązujących wymogów prawnych". 2008-10-03 09:06:58
dokument Zarządzenie Nr 1082/08 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2008-10-03 09:03:01
dokument Zarządzenie Nr 1074/08 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-10-03 09:00:01
dokument Zarządzenie Nr 1083/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-10-03 08:55:57
dokument Zarządzenie Nr 1075/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2008r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2008-09-24 14:34:05
dokument Zarządzenie Nr 1076/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2008r w sprawie refundacji kosztów pobytu w SP ZOZ Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach. 2008-09-24 14:32:37
dokument Zarządzenie Nr 1077/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2008r w sprawie refundacji kosztów pobytu w SP ZOZ Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach. 2008-09-24 14:31:41
dokument Zarządzenie Nr 1078/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 wrześia 2008r w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2008-09-24 14:29:32
dokument Zarządzenie Nr 1079/08 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr1 z Oddziałami Intergacyjnymi w Choszcznie. 2008-09-24 14:27:12
dokument Zarządzenie Nr 1080/08 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2008-09-24 14:25:12
dokument Zarządzenie Nr 1081/08 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2008r. w sprawie wskaźników oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2009. 2008-09-24 14:23:29
dokument Zarządzenie Nr 1063/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2008-09-12 14:46:02
dokument Zarządzenie Nr 1061/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2008-09-12 14:39:10
dokument Zarządzenie Nr 1060/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2008-09-12 14:36:50
dokument Zarządzenie Nr 1059/08 z dnia 08 września 2008 roku zmieniające zarządzenie Nr 958/08 Burmistrza Choszczna z dnia 17 czerwca 2008roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/266/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008-09-12 14:35:04
dokument Zarządzenie Nr 1062/08 z dnia 08 września 2008 roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2008-09-12 14:30:23
dokument Zarządzenie Nr 1064/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie mian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2008-09-12 14:29:14
dokument Zarządzenie Nr 1065/08 z dnia 08 września 2008 roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2008-09-12 14:28:05
dokument Zarządzenie Nr 1066/08 z dnia 08 września 2008roku z sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2008-09-12 14:27:03
dokument zarządzenie Nr 1067/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2008-09-12 14:25:55
dokument Zarządzenie Nr 1068/08 z dnia 08 września 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2008-09-12 14:24:53
dokument zarządzenie Nr 1069/08 z dnia 08 września 2008roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie. 2008-09-12 14:23:36
dokument Zarządzenie Nr 1070/08 z dnia 08 września 2008r w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2008-09-12 14:22:26
dokument Zarządzenie Nr 1071 z dnia 08 września 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-09-12 14:21:05
dokument Zarządzenie Nr 1072 z dnia 08 września 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2008-09-12 14:20:06
dokument zarządzrenie Nr 1073/08 z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-09-12 14:19:22
dokument Zarządzenie Nr 1058/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 1053/08 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyżywienie dzieci w formie cateringu" ... 2008-09-10 21:36:10
dokument Zarządzenie Nr 1057/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2008r. w sprawie : ufundowania strojów piłkarskich dla Klubu Piłkarskiego "pomorzanin Zamęcin". 2008-09-09 09:37:23
dokument Zarządzenie Nr 1056/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Choszczno na rok 2009. 2008-09-09 09:35:43
dokument Zarządzenie Nr 1055/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki najmu udziału Gminy w nieruchomości. 2008-09-09 09:08:37
dokument zarządzenie Nr 1050/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji " Gminnego Święta Plonów". 2008-09-09 09:06:44
dokument Zarządzenie Nr 1054/08 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji " Gminnego Święta Plonów 2008 " 2008-09-05 11:27:49
dokument Zarządzenie 1051/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2008r. zmieniające zarządenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji " Gminnego Święta Plonów 2008". 2008-09-04 12:38:41
dokument Zarządzenie Nr 1049/08 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2008r. e sprawie ufundowania nagród dla uczestników " Turnieju Grand Prix Tenisa Ziemnego Choszczno 2008". 2008-09-04 12:36:51
dokument Zarządzenie Nr 1052/08 Burmistrza Choszczna z dnia 01 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania gruntu Komisji Europejskiej dla Gminy Choszczno na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:"Budowa ul. Artylerzystów, Polnej i Reymonta do łącznej wartości 900 000 zł" oraz "Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. St. Czarnieckiego do łącznej wartości 600 000 zł " 2008-09-04 12:34:50
dokument Zarządzenie Nr 1051/08 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008 2008-09-04 12:27:43
dokument Zarządzenie Nr 1053/08 z dnia 1.09.2008R. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyżywienie dzieci w formie cateringu", będące integralną częścią realizowanego przez Gminę Choszczno projektu "Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno", finansowanego z EFS w ramach PO KL 2008-09-03 15:46:03
dokument Zarządzenie Nr 1039/08 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie ufundowania nagród w VII Turnieju Piłki Nożnej Chłopców " z Podwórka na boisko" organizowanym w dniu 20.08.2008r. przez PKS " Jutrzenka" Choszczno na stadionie miejskim w Choszcznie. 2008-08-29 14:08:40
dokument Zarządzenie 1048/08 Burmistrza choszczna z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią kablową oświetleniową przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-08-28 09:11:15
dokument Zarządzenie Nr 1043/08 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej w Suliszewie, gm. Choszczno". 2008-08-25 13:25:09
dokument Zarządzenie Nr 1042/08 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie z programu "Blisko boiski". 2008-08-25 13:21:33
dokument Zarządzenie Nr 1041/08 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykypnawczego budżetu na rok 2008. 2008-08-25 13:17:46
dokument Zarządzenie Nr 1040/08 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-08-25 13:14:31
dokument Zarządzenie Nr 1038/08 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2008-08-25 13:10:53
dokument Zarządzenie Nr 1025/08 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układy wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-08-14 10:52:12
dokument Zarządzenie Nr 1037/08 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu" 2008-08-14 10:50:17
dokument Zarządzenie Nr 1029/08 Burmistrza Choszczna z dnia 01 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wyżywienie dzieci w formie cateringu", będące integralną częścią realizowanego przez Gminę Choszczno projektu " Kluby Przedszkolaka w gminie Choszczno", finansowanego z EFS w ramach PO KL 2008-08-07 12:15:47
dokument Zarządzenie Nr 1035 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 2008-08-07 12:10:08
dokument Zarządzenie Nr 1036/08 Burmistrza Choszczna z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie: nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna". 2008-08-07 12:07:46
dokument Zarządzenie Nr 1027/08 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 2008-08-04 14:03:08
dokument Zarządzenie Nr 1034/08 Burmistrz Choszczna z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2008-08-04 13:37:43
dokument Zarządzenie Nr 1033/08 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Dyrektora Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego -1/1 etetu. 2008-08-04 13:34:31
dokument Zarządzenie Nr 1032/08 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa ulic Reymonta, Artylerzystów i Polnej w Choszcznie". 2008-08-04 13:32:06
dokument Zarządzenie Nr 1031/08 Burmistrz Choszczna z dnia 04 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-08-04 12:48:40
dokument Zarządzenie Nr 1030/08 Burmistrza Choszczna z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią elektroenergetyczną kablową 0,4 kV wraz z przyłączami przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-08-04 12:42:31
dokument Zarządzenie Nr 1028/08 Burmistrza Choszczna z dnia 01 sierpnia 2008r. i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-08-04 09:29:20
dokument Zarządzenie Nr 1026/2008 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-08-04 09:18:17
dokument Zarządzenie Nr 1023/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie rozdysponowania ogólnej. 2008-08-04 09:15:33
dokument Zarządzenie Nr 1022/08 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie ufundowania nagród dla uczestników XVIIChoszczeńskiego Maratonu Pływackiego. 2008-07-31 09:31:54
dokument Zarządzenie Nr 1020/08 Burmistrza Choszczns z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja bydynków oświaty w Choszcznie." 2008-07-31 09:30:29
dokument Zarządzenie Nr 1021/08 Burmistrza Choszczna z dnia 28.07.2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-07-31 09:28:08
dokument Zarządzenie Nr 1019/08 Burmistrza Choszczna z dnia 28 Lipca 2008r. zmienijące zarządzenie Nr 1018/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Czarnieckiego w Choszcznie wraz z uzbrojeniem terenu". 2008-07-31 09:23:54
dokument Zarządzenie Nr 1017/08 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2008 zmieniające zarządzenie Nr 981/08 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania trybie przetargu na zadanie pn."budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". 2008-07-25 12:51:53
dokument Zarządzenie Nr 1018 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Czarnieckiego w Choszcznie wraz z uzbrojeniem terenu". 2008-07-25 12:47:09
dokument Zarządzenie Nr 1016/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci ciepłowniczej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-07-25 12:38:49
dokument Zarządzenie Nr 1015/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji " Gminnego Święta Plonów 2008". 2008-07-22 10:53:49
dokument Zarządzenie Nr 1014/08 burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowejcdo przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. planwania przestrzennego - 1/1 etatu. 2008-07-22 10:52:11
dokument Zarządzenie Nr 1013/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-07-22 10:49:52
dokument Zarządzenie Nr 1012/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 2008-07-22 10:47:39
dokument Zarządzenie Nr 1010/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/280/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. St. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłoczonej, oświetlenie uliczne, naierzchnia drogi". 2008-07-22 10:45:12
dokument Zarządzenie Nr 1009/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/279/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodniki i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta". 2008-07-22 10:37:58
dokument Zarządzenie Nr 1008/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/278/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-07-22 10:34:16
dokument Zarządzenie Nr 1007/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/277/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Choszczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzowiec 2008-07-22 10:31:31
dokument Zarządzenie Nr 1011/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/281/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do Stowarzyszenia pn. "Lider Pojezierza". 2008-07-22 10:28:46
dokument Zarządzenie Nr 1006/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/276/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie. 2008-07-22 10:24:47
dokument Zarządzenie Nr 1005/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/275/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Choszcznie. 2008-07-22 10:21:04
dokument Zarządzenie Nr 1004/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno. 2008-07-22 10:14:55
dokument Zarządzenie Nr 1003/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIX /273/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 Lipca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2008-07-22 10:01:35
dokument Zarządzenie Nr 1002/08 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszcznie. 2008-07-22 09:54:57
dokument Zarządzenie Nr 995/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, 2008-07-18 12:24:58
dokument Zarządzenie Nr 996/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. 2008-07-18 11:40:54
dokument Zarządzenie Nr 997/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 791/08 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-07-16 13:58:53
dokument Zarządzenie Nr 994/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-07-16 13:54:23
dokument Zarządzenie Nr 993/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią elektroenergetyczną wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-07-16 13:38:24
dokument Zarządzenie Nr 992/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączami: kanalizacyjnym i wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-07-16 13:25:59
dokument Zarządzenie Nr 986/ Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja ściekowa Gminy Choszczno obejmującego swym zakresem kanalizację Osiedla Północnego w Choszcznie". 2008-07-16 13:03:27
dokument Zarządzenie 998/08 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2008-07-16 12:54:10
dokument Zarządzenie Nr 1000/08 Burmistrza Choszczna z dnia 14 Lipca 2008r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Słoneczna Czwórka w Choszcznie. 2008-07-16 12:50:00
dokument Zarządzenie Nr 990/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2008 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Wykonanie zieleni i towarzyszącej małej architektury ogrodowej przy budynku socjalno- klubowym w Choszcznie (od strony jeziora) przy ul. Sportowej". 2008-07-16 12:33:06
dokument Zarządzenie Nr 991/08 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2008r, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażckiej w Suliszewie, gm. Choszczno." 2008-07-16 12:27:16
dokument Zarządzenie Nr 989/08 Burmistrza Choszczna z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-07-16 12:23:04
dokument Zarządzenie Nr 987/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - termomodernizacje budynków placówek oświatowych i budynku Urzędu, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008. 2008-07-16 12:17:43
dokument Zarządzenie Nr 988/08 burmistrza Choszczna z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią kablową elektroenergetyczną wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-07-16 12:12:02
dokument Zarządzenie Nr 982/08 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-07-16 12:08:01
dokument Zarządzenie Nr 975/08 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-07-16 11:30:54
dokument Zarządzenie Nr 981/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". 2008-06-30 09:34:17
dokument Zarządzenie Nr 983/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2008" 2008-06-30 09:27:24
dokument Zarządzenie Nr 984/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2008-06-30 09:25:23
dokument Zarządzenie Nr 985/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie bezpłatnego wstępu dzieci do lat 12 na plażę miejską w Choszcznie. 2008-06-30 09:22:02
dokument Zarządzenie Nr 971/08 z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. " Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". 2008-06-30 08:43:42
dokument Zarządzenie Nr 972/08 z dnia 20 czerwca 2008r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Choszczno z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 2008-06-30 08:41:11
dokument Zarządzenie Nr 980/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie dofinansowania wyjazdu Grupy AA "ARKA" na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu. 2008-06-30 08:37:31
dokument Zarządzenie Nr 979/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w granicach działki nr 7/1 obręb 1 Choszczno (ul. Artylerzystów)" 2008-06-25 14:14:59
dokument Zarządzenie Nr 978/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączami przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-06-25 14:12:26
dokument Zarządzenie Nr 977/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-06-25 14:08:59
dokument zarządzenie Nr 976/08 z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią kablową elektroenergetyczną wraz z przyłączami przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-06-25 14:04:21
dokument Zarządzenie Nr 970/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie ufundowania nagród dla uczestników III Zlotu Turystów Rowerowych " Chłopowo 2008 ". 2008-06-24 10:41:25
dokument Zarządzenie Nr 974/08 z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleks sportowy Orlik 2012 - zespół boisk sportowych w Choszcznie przy ul. Westerplatte". 2008-06-24 10:38:53
dokument Zarządzenie Nr 969/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg żużlowych na terenie Gminy Choszczno. 2008-06-24 10:33:53
dokument Zarządzenie Nr 973/08 z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze : Dyrektora Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego - 1/1 etetu. 2008-06-24 10:26:39
dokument Zarządzenie Nr 714/08 z dnia 08 lutego 2008r. w sprawie wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2008-06-24 09:09:44
dokument Zarządzenie Nr 713/08 z dnia 08 lutego 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2008-06-24 09:02:20
dokument Zarządzenie Nr 955/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/262/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach na terenie Gminy Choszczno. 2008-06-19 08:10:17
dokument Zarządzeie Nr 956/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/263/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-06-19 08:07:25
dokument Zarządzenie Nr 957/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/264/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu Gminy Choszczno. 2008-06-19 08:05:30
dokument Zarządzenie Nr 958/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2008-06-19 08:02:41
dokument Zarządzenie Nr 959/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/266/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008-06-19 08:00:20
dokument Zarządzenie Nr 960/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/267/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2008-06-19 07:57:00
dokument Zarządzenie Nr 961/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/268/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2008-06-19 07:54:55
dokument Zarządzenie Nr 962/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/269/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-06-19 07:52:15
dokument Zarządzenie Nr 963/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/270/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Nr 1 m. Choszczno. 2008-06-19 07:45:08
dokument Zarządzenie Nr 964/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/271/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów spoprtowych. 2008-06-18 14:26:17
dokument Zarządzenie Nr 965/008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/272/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna. 2008-06-18 14:22:54
dokument Zarządzenie Nr 966/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-06-18 14:18:04
dokument Zarządzenie Nr 967/08 z dnia 18 czerwca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2008-06-18 14:13:40
dokument Zarządzenie Nr 968/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg asfaltowych na terenie Gminy Choszczno. 2008-06-18 14:10:26
dokument Zarządzenie Nr 954/08 z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na demontaż linii napowietrznej wraz z przyłączem w obrębie nieruchomości stanowiących własność Gminy. 2008-06-17 11:38:03
dokument Zarządzenie Nr 953/08 z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. 2008-06-17 11:34:48
dokument Zarządzenie Nr 952/08 z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-06-17 11:31:15
dokument Zarządzenie 951/08 z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączami przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-06-17 11:29:09
dokument Zarządzenie Nr 932/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na świadczeie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno. 2008-06-12 09:44:47
dokument Zarządzenie Nr 950/08 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-06-12 08:46:43
dokument Zarządzenie Nr 948/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn:"Docieplenie wraz z nową elewacją Biblioteki Publicznej w Choszcznie" "Renowacja elewacji Barbakanu. Renowacja ścian wewnętrznych Barbakanu" w składzie: 2008-06-12 08:41:02
dokument Zarządzenie Nr 947/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście energetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-06-12 08:34:14
dokument Zarządzenie Nr 949/08 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji obchodów "Dnia Dziecka" dla dzieci z sołectwa Zwierzyń. 2008-06-12 08:29:47
dokument Zarządzenie Nr 939/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-06-12 08:25:44
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 25 kwietnia 2008r. do 10 czerwca 2008r. 2008-06-10 13:29:54
dokument Zarządzenie Nr 946/08 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2008-06-05 12:04:22
dokument Zarządzenie Nr 945/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-06-05 11:58:55
dokument Zarządzenie Nr 944/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie zgody na przejście kablowym przyłączem energetycznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-06-05 11:54:40
dokument Zarządzenie Nr 943/08 z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego. 2008-06-05 11:51:31
dokument Zarządzenie Nr 941/08 z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście siecią elektroenergetyczną oraz przyłączami energetycznymi, kablowymi przez nieruchomości stanowiące wlasność Gminy. 2008-06-05 11:45:32
dokument Zarządzenie Nr 940/08 z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączem nieruchomości stanowiącą własność Gminy. 2008-06-05 11:38:52
dokument Zarzadzenie Nr 942/08 z dnia 02 czrewca 2008r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie i kierowników miejsko - gminnych jednostek organizacyjnych. 2008-06-05 11:32:30
dokument Zarządzenie Nr 917/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2008. 2008-05-28 10:57:40
dokument Zarządzenie Nr 931/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2008-05-28 10:53:39
dokument Zarządzenie Nr 918/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie ufundowania pucharów i statuetek oraz zakupu wody dla uczestników masowego biegu akcji ogólnopolskiej "Polska Biega" 2008-05-28 10:50:21
dokument Zarządzenie Nr 919/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie ufundowania nagród dla uczestników turnieju koszykówki. 2008-05-28 10:46:49
dokument Zarządzenie Nr 929/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie dofinansowania do obchodów 50 - lecia Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Suliszewie. 2008-05-28 10:43:37
dokument Zarządzenie Nr 930/08 Z dnia 27 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn: "Wykonanie prac planistycznych związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)". 2008-05-28 10:23:20
dokument Zarządzenie Nr 912/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe i terminowe prowadzenie strony internetowej www.choszczno.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2008-05-28 10:08:43
dokument Zarządzenie Nr 925/08 z dnia 21 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście linią kablową średniego napięcia przez nieruchomości stanowiące własność Gminy 2008-05-27 11:40:19
dokument Zarządzenie Nr 923/08 z dnia 16 maja 2008r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2007. 2008-05-19 10:35:40
dokument Zarządzenie Nr 924/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2007. 2008-05-19 10:31:27
dokument Zarządzenie NR 922/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-05-15 13:41:42
dokument Zarządzenie Nr 921/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-05-15 13:37:34
dokument zarządzenie Nr 920/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem energetycznym, kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-05-15 13:32:38
dokument Zarządzenie Nr 916/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie rozdsponowania rezerwy ogólnej. 2008-05-13 14:16:41
dokument zarządzenie Nr 915/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-05-13 14:14:17
dokument Zarządzenie Nr 914/08 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie dofinansowania wyjazdu Grupy AA "ARKA" na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie. 2008-05-13 14:13:04
dokument Zarządzenie Nr 913/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia. 2008-05-13 14:09:41
dokument Zarządzenie Nr 898/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-05-07 11:41:07
dokument Zarządzenie Nr 911/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-05-07 11:37:02
dokument Zarządzenie Nr 897/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2008-05-07 11:33:21
dokument Zarządzenie Nr 899/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/250/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie . 2008-05-07 11:31:05
dokument Zarządzenie Nr 900/08 z dnia 06 maja 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/251/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rk 2008. 2008-05-07 11:28:51
dokument Zarządzenie 901/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/252/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie poręczenia wekslem "in blanco" wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn :"Kanalizacja Gminy Choszczno - etap III". 2008-05-07 11:20:17
dokument Zarządzenie Nr 902/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/253/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie poręczenia wekslem "in blanco" wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn:"Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno " 2008-05-07 11:15:11
dokument Zarządzenie Nr 903/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/254/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie. 2008-05-07 11:09:03
dokument Zarządzenie Nr 904/08 z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/255/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-05-07 11:04:09
dokument Zarządzenie Nr 905/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII /256/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2008-05-07 11:01:39
dokument Zarządzenie Nr 906/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/257/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-05-07 10:49:04
dokument Zarządzenie Nr 907/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/258/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XII/166/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie ustalenia statutu i wyposażenia w majątek Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie. 2008-05-07 10:44:41
dokument Zarządzenie Nr 908/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/259/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2008-05-07 10:40:38
dokument Zarządzenie Nr 909/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/260/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych. 2008-05-07 10:19:31
dokument Zarządzenie Nr 910/08 z dnia 06 maja 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/261/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków 1 w Choszcznie". 2008-05-07 10:14:34
dokument Zarządzenie Nr 888/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie : dofinansowania "Wiosennego Turnieju Koszykówki Żak Choszczno". 2008-04-29 12:18:10
dokument Zarządzenie Nr 890/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte. 2008-04-29 12:16:44
dokument Zarządzenie Nr 889/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy" 2008-04-29 12:14:52
dokument Zarządzenie Nr 891/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-04-29 12:13:27
dokument Zarządzenie Nr 892/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja Gminy Choszczno obejmująca swym zakresem kanalizację miejscowości Oraczewice oraz Kożedo". 2008-04-29 12:10:13
dokument Zarządzenie Nr 893/08 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przejście odcinkiem sieci gazowej wraz z przyłączem przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-04-29 12:07:38
dokument Zarządzenie Nr 894/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - termomodernizacje budynków placówek oświatowych i budynku Urzędu, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008. 2008-04-29 12:04:06
dokument Zarządzenie Nr 895/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr3 w Choszcznie. 2008-04-29 11:58:45
dokument Zarządzenie Nr 896/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ufundowania nagród dla Klubu Plastyka "IMPRESJA" w Choszcznie. 2008-04-29 11:51:22
dokument zarządzenie Nr 886/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-04-22 11:20:27
dokument Zarządzenie Nr 885/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008 i układu wykonawczego budżetu na 2008. 2008-04-22 11:18:18
dokument Zarządzenie Nr 870/08 z dnia 16 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacji deszczowej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-04-22 11:14:46
dokument Zarządzenie Nr 884/08 z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2008-04-22 11:05:10
dokument Zarządzenie 883/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiwłły. 2008-04-22 11:03:42
dokument Zarządzenie 882/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze rprzetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Rzecko. 2008-04-22 11:02:05
dokument ZarządzenieNr 881/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin. 2008-04-22 10:59:04
dokument Zarządzenie Nr 880/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83 w Piaseczniku. 2008-04-22 10:56:57
dokument Zarządzenie Nr 879/08 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 26/26 i 26/42, położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-04-22 10:54:14
dokument Zarządzenie Nr 878/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-04-22 10:51:23
dokument Zarządzenie Nr 877/08 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów, działka nr 60. 2008-04-22 10:49:30
dokument Zarządzenie Nr 876/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń,działka nr 68/1. 2008-04-22 10:46:41
dokument Zarządzenie Nr 875/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedarz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 121/1, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-04-22 10:41:23
dokument Zarządzenie Nr 874/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 122/1, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-04-22 10:39:03
dokument Zarządzenie Nr 873/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Suliszewie. 2008-04-22 10:35:48
dokument Zarządzenie Nr 872/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wydierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Suliszewie. 2008-04-22 10:33:51
dokument Zarządzenie Nr 871/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2008-04-22 10:28:55
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 31 marca 2008r. do 25 kwietnia 2008r. 2008-04-21 09:07:57
dokument Zarządzenie Nr 854/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-04-16 08:44:02
dokument Zarzadzenie Nr 852/08 z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie refundacji kosztów podróży do SP ZOZ Przychodni Terapii Uzależnienie od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczec. 2008-04-16 08:42:06
dokument Zarządzenie Nr 856/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie dofinansowania Konkursu Wiedzy Ekologicznej organizowanego przez ligę Ochrony Przyrody Oddział w Choszcznie. 2008-04-16 08:38:57
dokument Zarządzenie Nr 855/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych. 2008-04-16 08:36:36
dokument Zarządzenie Nr 839/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/237/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-04-16 08:35:03
dokument Zarządzenie Nr 840/08 z dnia XVI/238/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/238/08 Rady Miejskiej w Choszcznie zdnia 31 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego w Choszcznie". 2008-04-16 08:32:53
dokument Zarządzenie Nr 841/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/239/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej Nr 1 w Choszcznie" finansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczeń przeznanych środków wekslem 'in blanco". 2008-04-16 08:27:18
dokument zarządzenie Nr 842/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/240/08 Rady MIejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie" finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem :in blanco". 2008-04-16 08:20:47
dokument Zarządzenie Nr 843/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/241/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie. 2008-04-16 08:16:52
dokument Zarządzenie Nr 844/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/242/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2008-04-16 08:13:57
dokument Zarządzenie Nr XVI/243/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2008-04-16 08:10:49
dokument Zarządzenie Nr 846/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/244/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2008-04-16 08:08:02
dokument Zarządzenie Nr 848/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/246/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno z dnia 31 marca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-04-16 08:03:20
dokument Zarządzenie Nr 850/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/248/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do ktegorii dróg gminnych. 2008-04-16 07:56:11
dokument Zarządzenie Nr 834/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVi/232/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie skargi pana Stanisława Mrowickiego. 2008-04-16 07:46:45
dokument Zarządzenie Nr 835/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwły Nr XVI/233/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Choszcznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 2008-04-16 07:41:14
dokument Zarządzenie nr 836/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/234/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 mraca 2008r. w sprwie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczo nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawin. 2008-04-16 07:38:21
dokument Zarządzenie nr 837/08 z dnia 08 kwietnia 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/235/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń. 2008-04-16 07:35:38
dokument Zarządzenie nr 857/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2008-04-15 14:06:59
dokument zarządzenie nr 858/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego. 2008-04-15 14:05:46
dokument Zarządzenie nr 859/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Rudniki. 2008-04-15 14:04:16
dokument Zarządzenie nr 860/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Sportowej. 2008-04-15 14:00:48
dokument Zarządzenie nr 861/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wyznaczenia dnia 23 maja 2008r. dniem wolnym od pracy. 2008-04-15 13:59:04
dokument Zarządzenie nr 864/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w Raduniu. 2008-04-15 13:56:42
dokument Zarządzenie nr 865/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Staszica. 2008-04-15 13:54:52
dokument Zarządzenie nr 866/08 z dnia 15 keiwtnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodrczego, ołożonego w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2008-04-15 13:52:19
dokument Zarządzenie nr 867/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2008-04-15 13:48:44
dokument Zarządzenie nr 868/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2008-04-15 13:43:42
dokument Zarządzenie nr 869/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2008-04-15 13:41:00
dokument Zarządzenie nr 838/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie wykonania uchwały nr XVI/236/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo. 2008-04-15 13:34:19
dokument Zarządzenie nr 833/08 z dnia 07 kwietnia 2008r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2008-04-15 13:27:05
dokument Zarządzenie nr 854/08 z dnia 10 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-04-15 13:10:38
dokument Zarządzenie nr 853/08 z dnia 10 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem energetycznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-04-15 13:06:48
dokument Zarządzenie nr 804/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i wyceny mienia ruchomego. 2008-04-04 11:05:00
dokument Zarządzenie nr 827/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z adaptacją szybu dźwigowego w budynku socjalno - klubowym - stadion miejski w Choszcznie." 2008-04-04 10:59:41
dokument Zarządzenie nr 828/08 z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Choszczno, oznaczonej nr działki 146/10. 2008-04-04 10:56:35
dokument Zarządzenie nr 829/08 z dnia 02 kwietnia 2008 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr. działki 475. 2008-04-04 10:53:50
dokument Zarządzenie nr 826/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.:"Kanalizacja Gminy - III etpa obejmującego swym zakresem miejscowości: Chełpa, Rzecko, Rzeczki, Suliszewo, Kołki, Krzowice" 2008-04-04 10:50:51
dokument Zarządzenie nr 831/08 z dnia 03 kwietnia 2008r. w sprawie ufundowania nagród w I Gminnym konkursie Ortograficznym "Dyktando w Jedynce 2008". 2008-04-04 10:45:43
dokument Zarządzenie nr 830/08 w sprawie ufundowania nagród w XXXI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 2008-04-04 10:42:24
dokument Zarządzenie nr 825/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego: '' Budowa chodnika i miejsc postojwych przy ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie". 2008-03-31 13:59:51
dokument Zarządzenie nr 823/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2008-03-31 13:56:11
dokument Zarządzenie nr 821/08 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy". 2008-03-31 13:54:37
dokument Zarządzenie nr 820/08 z dnia 25 marca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Choszczno. 2008-03-31 13:52:31
dokument Zarządzenie nr 807/08 z dnia 17 marca 2008r. zmieniająca zarządzenie w sprawie określenia opłat za dzierżawę i najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2008-03-31 13:51:04
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 22 lutego 2008r. do 31 marca 2008r. 2008-03-31 13:17:20
dokument Zarządzenie nr 712/08 z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem energetycznym, kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-03-26 09:22:40
dokument Zarządzenie nr 711/08 z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście liniami kablowymi oraz przyłączami energetycznymi, kablowymi przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-03-26 09:20:54
dokument Zarządzenie nr 708/08 z dnia 04 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2008-03-26 09:18:52
dokument Zarządzenie nr 816/08 z dnia 21 marca 2088r w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na wygonywanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno-Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008r., w obrębach numer 2 i 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, w trybie zaputania o cenę. 2008-03-26 07:39:43
dokument Zarządzenie nr 819/08 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2008-03-26 07:36:07
dokument Zarządzenie nr 802/08 z dnia 13 marca 2088r. w sprawie ufundowania nagród w IV Powiatowym Turnieju w Badmintonie Szkół Podstawowych. 2008-03-25 14:28:28
dokument Zarządzenie nr 803/08 z dnia 13 marca 2088r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2008-03-25 14:26:16
dokument Zarządzenie nr 805/08 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie dofinansowania zakupu jednego saksofonu. 2008-03-25 14:23:47
dokument Zarządzenie nr 806/08 z dnia 13 marca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości, stanowiących własność gminy Choszczno. 2008-03-25 14:21:22
dokument Zarządzenie nr 810/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. 2008-03-25 14:17:44
dokument Zarządzenie nr 813/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, położonego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. 2008-03-25 14:14:22
dokument Zarządzenie nr 814/08 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 475, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-03-25 14:11:24
dokument Zarządzenie nr 815/08 z dnia 21 marca 2008r. w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno - Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008, w obrębie numer 2i3 ewidencji gruntów m. Choszczno, w trybie zapytania o cenę. 2008-03-25 14:07:47
dokument Zarządzenie nr 817/08 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie ufundowania nagród w IX Konkursie Ortograficznym dla uczniów Gimnazjów Powiatu Choszczeńskiego. 2008-03-25 14:01:40
dokument Zarządzenie nr 818/08 z dnia 25 marca 2008r w sprawie ufundowania w IV Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej klas I-IV. 2008-03-25 13:58:33
dokument Zarządzenie nr 746/08 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem kanalizacyjnym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-03-13 09:47:20
dokument Zarządzenie nr 745/08 z dnia 22 luty 2008r. w sprawie dofinansowania zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wardyń 2008-03-13 09:34:29
dokument Zarządzenie nr 747/08 z dnia 22 lutego 2088r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-03-13 08:13:23
dokument Zarządzenie nr 792/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia. 2008-03-13 08:05:49
dokument Zarządzenie nr 793/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, zlokalizownego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. 2008-03-13 08:01:19
dokument Zarządzenie nr 794/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, położonego w budynku nr 16, położonym w Suliszewie. 2008-03-13 07:55:29
dokument Zarządzenie nr 796/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem na rzecz osoby trzeciej terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2008-03-13 07:53:00
dokument Zarządzenie nr 797/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi przez nieruchomości stanowiące własność Gminy. 2008-03-13 07:45:22
dokument Zarządzenie nr 798/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-03-13 07:41:31
dokument Zrządzenie nr 799/08 w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym napowietrznym przez nieruchomości stanowiącą własność Gminy. 2008-03-12 14:21:05
dokument Zarządzenie nr 800/08 z dnia 10marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym przez nieruchomości stanowiącą własność Gminy. 2008-03-12 14:13:32
dokument Zarządzenie nr 785/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego -1/1 etatu. 2008-03-07 13:30:47
dokument Zarządzenie nr 786/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds.informatyki - 1/1 etatu. 2008-03-07 13:28:14
dokument Zarządzenie nr 787/08 z dnia 05 marca 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia noboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: specjalistę ds. zamówień publicznych - 1/1 etatu. 2008-03-07 13:25:57
dokument Zarządzenie nr 788/08 z dnia sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-03-07 13:21:17
dokument Zarządzenie nr 789/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-03-07 13:18:40
dokument Zarządzenie nr 790/08 z dnia 05 marca 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonych nr działek 60/8,59/1,60/2, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2008-03-07 13:15:48
dokument Zarządzenie nr 757/08 z dnia 25 lutego 2008 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, połozonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2008-03-04 09:39:39
dokument Zarządzenie nr 752/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Chszcznie przy ul. Staszica. 2008-03-04 09:33:06
dokument Zarządzenia nr 751/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprwie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, połozonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2008-03-04 09:26:54
dokument Zarządzenie nr 754/08 z dnia 25 lutego 2008 w sprawie dzierżawy części nieruchmości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Wolności. 2008-03-04 09:18:40
dokument zarządzenie nr 758/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/212/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2007-2011. 2008-03-04 09:14:07
dokument Zarządzenie nr 759/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/213/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości w drodze darowizny. 2008-03-04 09:06:23
dokument Zarządzenie nr 760/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/214/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu państwa. 2008-03-04 08:51:45
dokument Zarządzenie nr 761/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XV/215/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie . 2008-03-04 08:47:00
dokument Zarządzenie nr 762/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/216/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie nadnia nazwy ulicy w Choszcznie. 2008-03-04 08:42:22
dokument Zarządzenie nr 763/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały NR XV/217/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2008-03-04 08:39:22
dokument Zarządzenie nr 764/08 w sprawie wyknania uchwały Nr XV/218/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno. 2008-03-04 08:34:03
dokument Zarządzenie nr 765/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/219/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie. 2008-03-04 08:30:51
dokument Zarządzenie nr 766/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/220/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dniz 22 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 2008-03-04 08:24:35
dokument Zarządzenie nr 767/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/221/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2008-03-04 08:19:43
dokument Zarządzenie nr 768/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie wykonania uchwały Nr XV/222/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/242/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2005r. zmienionej uchwałą Nr IV/48/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń w zakresie dotyczącym obszaru opracowania. 2008-03-04 08:11:25
dokument Zarządzenie nr 769/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/223/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Centrum Rekreacyjno-Sportowemu w Choszcznie. 2008-03-04 08:03:47
dokument Zarządzenie nr 770/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/224/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2008-03-03 14:22:00
dokument Zarządzenie nr 771/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/225/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2008-03-03 14:19:11
dokument Zarządzenie nr 772/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie wykonania uchwały nr XV/226/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008. 2008-03-03 14:12:07
dokument Zarządzenie nr 773/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/227/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. 2008-03-03 13:54:18
dokument Zarządzenie nr 774/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/228/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stawin. 2008-03-03 13:47:09
dokument Zarządzenie nr 775/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1,315/2,315/3,319/3,319/4,319/5. 2008-03-03 13:42:16
dokument Zarządzenie nr 776/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie uchwały nr XV/230/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-03-03 13:35:50
dokument Zarządzenie nr 749/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji dokumentów z wyboru do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007r. 2008-03-03 12:59:34
dokument Zarzadzenie nr 750/08 z dnia 25 lutego 2008r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2008-03-03 12:56:38
dokument Zarządzenie nr 753/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2008-03-03 12:51:09
dokument Zarządzenie nr 755/08 z dnia 25 lutego 2008r. w prawie użyczenia części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2008-03-03 12:34:58
dokument Zarządzenie nr 756/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.22 Lipca. 2008-03-03 12:29:03
dokument Zarzadzenie nr 777/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-03-03 12:19:17
dokument Zarzadzenie nr 778/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu "witaczy" oraz sloganu reklamowego dla miasta Choszczno. 2008-03-03 12:14:31
dokument Zarządzenie nr 779/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie zmiany w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2008-03-03 12:10:08
dokument Zarządzenie nr 780/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ufundowania pucharów w X Mistrzostwach Polski w Badmintonie Nauczycieli i Pracowników Oświaty. 2008-03-03 12:03:45
dokument Zarządzenie nr 781/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie ufundowania nagród w IV Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. 2008-03-03 11:58:31
dokument Zarządzenie nr 782/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ufundowania nagród w Halowym Turnieju Piłki Nożnej organizowanym z okazji wyzwolenia Choszczna. 2008-03-03 11:54:30
dokument Zarządzenie nr 783/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn."Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; ochrona i promocja zdrowia; ratownictwo i ochrona ludności; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym". 2008-03-03 11:49:29
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 21.12.2007r. do 22.02.2008r. 2008-02-28 10:17:00
dokument Zarządzenie Nr 744 z dnia 19 luty 2008r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 lutego. 2008-02-19 09:32:11
dokument Zarządzenie Nr 743 z dnia 18 lutego 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałanie patologiom społecznym. 2008-02-18 13:35:53
dokument zarządzenie Nr 741 w sprawie dofinansowania zajęć dla dzieci i młodzieży z sołectwa Suliszewo w okresie ferii zimowych. 2008-02-18 11:50:48
dokument Zarządzenie Nr 740 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr m.Choszczno, oznaczonej nr. działki 424. 2008-02-18 11:48:50
dokument Zarządzenie Nr 739 w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów, działka nr 475. 2008-02-18 11:43:35
dokument Zarządzenie nr 718 w sprawie ustaleia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83,położonego w Piaseczniku wraz z udziałem w działce, na którrej zlokalizowany jest budynek. 2008-02-12 12:02:17
dokument Zarzadzenie nr 717 w sprawie wyrażania zgody na przekazanie zadłużenia z tytułu niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem na rzecz osoby trzeciej. 2008-02-12 11:58:37
dokument Zarządzenie nr 738 w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej informacji niejawnych. 2008-02-12 11:54:43
dokument Zarządzenie nr 736 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2008-02-12 11:53:03
dokument Zarzadzenie nr 725 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno-Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008, w obrębach numer 1, 4 ewidencji gruntów m. Choszczno oraz obrębach ewidencyjnych miejscowości wiejskich położonych na terenie Gminy Choszczno, w trybie zapytania o cenę 2008-02-12 11:14:46
dokument Zarządzenie nr 726 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2008-02-12 11:05:36
dokument Zarządzenie nr 727 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno - Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2008, w obrębach numer 2 i 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, w trybie zapytania o cenę. 2008-02-12 11:02:17
dokument Zarządzenie nr 732 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2008-02-12 10:57:39
dokument Zarządzenie nr 733 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrebie Smoleń. 2008-02-12 10:51:58
dokument Zarządzenie nr 735 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2008-02-12 10:47:39
dokument Zarządzenie nr 723 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin, oznaczonej nr działek 173/4. 2008-02-12 10:41:36
dokument Zarządzenie nr 722 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności gruntowej, położonej w obrębie Wardyń, oznaczonej nr 68/1. 2008-02-12 10:38:07
dokument Zarządzenie nr 721 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 121/1, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2008-02-12 10:35:38
dokument Zarządzenie nr 720 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrebie nr 3 ewidencji gruntów, działka nr 122/1. 2008-02-12 10:32:45
dokument Zarzadzenie nr 719 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów, działka nr 60. 2008-02-12 10:24:00
dokument Zarządzenie nr 716 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2008-02-12 10:14:32
dokument Zarządzenie nr 715 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2008-02-12 10:08:24
dokument zarzadzenie nr 707/08 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2008-02-05 15:12:18
dokument zarzadzenie nr 706/08 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2008-02-05 15:11:22
dokument zarzadzenie nr 705/08 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2008-02-05 15:10:47
dokument zarzadzenie nr 704/08 w sprawie dofinansowania nagród w XIV Międzyszkolnym Festiwalu Kolęd 2008-02-01 10:03:06
dokument zarzadzenie nr 703/08 w sprawie zespołu opiniującego założenia do koncepcji rozbudowy i przebudowy małej sali gimnastycznej gimnazjum w Choszcznie 2008-01-25 13:25:19
dokument Zarządzenie nr 702/08 w sprawie powołania zespołu opiniującego założenia do koncepcji rozbudowy i przebudowy Choszczeńskiego Domu Kultury. 2008-01-25 13:23:46
dokument zarządzenie nr 701/08 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia " Zasłużony dla Choszczna" 2008-01-25 13:21:14
dokument Zarzadzenie nr 700/08 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca. 2008-01-25 09:05:16
dokument Zarządzenie nr 699/08 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lutego. 2008-01-25 09:02:48
dokument zarządzenie nr 698/08 w sprawie nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2008-01-24 14:19:37
dokument Zarządzenie nr 697/08 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2008-01-24 14:17:55
dokument Zarządzenie nr 696/08 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej e Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2008-01-24 14:12:01
dokument Zarządzenie nr 695/08 w sprawie terminu obchodów Dni Choszczna w 2008 roku. 2008-01-24 14:10:22
dokument Zarządzenie nr 694/08 w sprawie sprostowania błedu w zarządzeniu nr 674/08 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rak 2008. 2008-01-24 14:07:55
dokument Zarzadzenie nr 688/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej jednostek podległych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy. 2008-01-18 09:23:48
dokument Zarządzenie nr 687/08 w sprawie dofinansowania remontu mieszkania . 2008-01-18 09:21:03
dokument Zarządzenie nr 686/08 w sprawie ufundowania nagród w międzyszkolnych zawodach w mini piłkę koszykową dziewcząc i chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 2008-01-18 09:19:32
dokument Zarządzenie nr 685/08 w sprawie dofinansowania organizacji zabawy choinkowej dla dzieci z sołectwa Sulino 2008-01-18 09:17:06
dokument Zarządzenie nr 684/08 w sprawie wyrażenie zgody na przejście przyłączami energetycznymi, kablowymi 0,4 kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy. 2008-01-17 11:27:02
dokument Zarządzenie nr 683/08 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2008-01-17 11:23:00
dokument Zarzadzenie nr 682/08 w sprawie refundacji kosztów przejazdu na terapię do Stargardu Szczec. 2008-01-17 11:18:11
dokument Zarządzenie nr 681/08 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Wolności 29 w Choszcznie na działalność statutową organizacji pozarządowych. 2008-01-17 11:15:48
dokument Zarządzenie nr 680/08 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2008-01-17 11:12:20
dokument Zarządzenie nr 679/08 w sprawie nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. I Armii Wojska Polskiego. 2008-01-17 11:09:52
dokument Zarzadzenie nr 678/08 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2008-01-17 11:06:53
dokument Zarządzenie nr 677/08 w sprawie zmian w arkuszu organizaycjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2008-01-17 11:04:40
dokument Zarzadzenie nr 676/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2008. 2008-01-17 11:01:26
dokument Zarządzenie nr 675/08 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej numerem działki 70/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Choszczno. 2008-01-17 10:53:50
dokument Zarządzenie nr 674/08 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008. 2008-01-17 09:53:48
dokument Zarządzenie nr 672/08 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2008. 2008-01-17 09:48:44
dokument Zarządzenie nr 673/08 w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w wydatkach bieżących oraz do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych tych jednostek 2008-01-16 14:09:56