Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 220/3, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 220/3,  położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, oznaczona  numerem ewidencyjnym działki 220/3 o pow. 0,0898 ha, położona w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie użądzi księgę wieczystą.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej widnieje zapis:

-         MN- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

-         MW- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

-         Bi- inne tereny zabudowane.

W przypadku kolizji z lokalizacją inwestycji, nabywca na własny koszt przeniesie istniejące czynne sieci w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Sieci uzbrojenia podziemnego znajdujące się na działce:

-         sieć kanalizacji deszczowej

-         sieć kanalizacji sanitarnej

-         przyłącze kanalizacji sanitarnej

-         kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia

-         przyłącze wodociągowe

-         kabel telefoniczny

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wysokość wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2008 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia  09 lutego 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa  własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 42.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-01-2008 13:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-01-2008 13:37:59