Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 26/26 i 26/42, położone w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 26/26 i 26/42,  położone w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych  numerami ewidencyjnymi działki 26/26  o pow. 0,1350 ha i 26/42 o pow. 0,1377 ha, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 27200 .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tych widnieje zapis:

-         MN- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

-         MW- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem:

-         Bp- zurbanizowane tereny nie zabudowane. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została:

-         w przypadku działki nr 26/26 na kwotę 70.700,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100),

-         w przypadku działki nr 26/42 na kwotę 72.200,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2008 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia  10 lutego 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy użytkowania wieczystego gruntu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy użytkownik wieczysty zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako użytkownik wieczysty nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 42.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-01-2008 13:35:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-01-2008 13:35:52