Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydanie osobom dwudaniowego posiłku dla uprawnionych. Numer ogłoszenia: 1543 - 2008; data zamieszczenia: 03.01.2008

Choszczno: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydanie osobom dwudaniowego posiłku dla uprawnionych
Numer ogłoszenia: 1543 - 2008; data zamieszczenia: 03.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 242848 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7657972, fax 095 7657972.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydanie osobom dwudaniowego posiłku dla uprawnionych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla uczniów, w 7 szkołach na terenie Miasta i Gminy Choszczno. Wykonawca zapewnia również jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Przez posiłek, o którym mowa wyżej, rozumie się: a) porcja zupy spełniająca następujące minimalne warunki: - pojemność - 450 ml, - kaloryczność - ok.300 kcal - temperatura - 75 stopni C, b) drugie danie spełniające następujące minimalne warunki: - kaloryczność - ok.700 kcal - temperatura - 75 stopni C, 3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. nr 63, poz. 634 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 407213 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom dwudaniowego posiłku dla uprawnionych w szkołach: SP Nr1 w Choszcznie, Publiczne Gimnazjum w Choszcznie, ZS Nr 2 w Choszcznie, SP w Zamęcinie, SP w Sławęcinie, SP w Suliszewie.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GASTRONOMIA Stanisława Sówka, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 4,67; 5,14; 5,61
  • Oferta z najniższą ceną: 4,67; 5,14; 5,61 / oferta z najwyższą ceną: 4,67; 5,14; 5,61
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom dwudaniowego posiłku dla uprawnionych w SP w Korytowie.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z. Caritas, ul. Kościelna 4a, 73-222 Korytowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 4
  • Oferta z najniższą ceną: 4 / oferta z najwyższą ceną: 4
  • Waluta: PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:07:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Cepak 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:07:05