Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego , położonego w Piaseczniku

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Piaseczniku

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 83, położony w obrębie Piasecznik o powierzchni urzytkowej wynoszącej 99,60 m², składający się z czterech pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku oraz jednego pomieszczenia zlokalizowanego na poddaszu budynku Z lokalem związany jest udział w wysokości 39/100 części w działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym 306/3 o pow. 0,0058 ha i 306/4 o pow. 0,3345 ha, w częściach wspólnych budynku oraz w znajdujących się na tych działkach budynków gospodarczych. 

Dla w/w nieruchomości /budynki oraz grunt/ prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie, księga wieczysta Kw nr 12502 A. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

RM- zabudowa zagrodowa do dalszego użytkowania. Budynek objęty ochroną konserwatorską.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

- B-R IV b – tereny mieszkaniowe na gruntach rolnych,

- R IV a - tereny rolne.

-  cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosi              - 29.760,00 zł.

             /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset

              sześćdziesiąt złotych 00/100/

-  cena wywoławcza udziału w gruncie wynosi                - 18.240,00 zł.

             /słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści

              złotych 00/100/

-   łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi             - 48.000,00 zł.

             /słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100/

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). 

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2008 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia   05 stycznia 2008 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie                                           Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie                          83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 i 765 93 42.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-12-2007 12:25:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-12-2007 13:05:01