Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SMOLEŃ.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń, dla których obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego:

1. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej oznaczone nr działek:

 1) działka nr 17/21 o pow. 9.039 m2 i działka nr 17/20 o pow. 979 m2

            cena wywoławcza:                                                                   - 328.900,00 zł

2) działka nr 17/23 o pow. 21.470 m2, działka nr 17/22 o pow. 1.047 m2 i działka nr 17/24                 o pow. 940 m2

            cena wywoławcza:                                                                  - 771.700,00 zł

3) działka nr 17/45 o pow. 11.769 m2, działka nr 17/44 o pow. 580 m2 i działka nr 17/46  o pow.   525 m2

            cena wywoławcza:                                                                  - 438.200,00 zł

2. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną oznaczone nr działek:

1) działka nr 17/73 o pow. 22.310 m2.

cena wywoławcza:                                                                - 962.600,00 zł  

3. Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, szeregowej,  o zabudowie parterowej

1) działka nr 17/25 o pow. 9.001 m2

            cena wywoławcza:                                                                  - 331.200,00 zł

 4. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej o pow. zabudowy do 50 m²:

1)      działka nr 17/30 o pow. 16.926 m2

cena wywoławcza:                                                                  - 545.100,00 zł

 5. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody działkowe z dopuszczeniem zabudowy letniskowej o pow. zabudowy do 50 m²:

1) działka nr 17/12 o pow. 12.073 m2

cena wywoławcza:                                                                  - 388.700,00 zł

 6. Nieruchomość zapisana jako:  teren urządzeń turystyki i sportu :

1) )  działka nr 17/28 o pow. 20.663 m2

            cena wywoławcza:                                                                  - 784.300,00 zł

7. Nieruchomości zapisane jako: teren usług i urządzeń handlu (artykuły codziennego użytku), gastronomii (bar samoobsługowy i bistro kawowo- cukiernicze):

1)      działka nr 17/35 o pow. 6.442 m2

cena wywoławcza:                                                                  - 755.600,00 zł

2)      działka nr 17/60 o pow. 2.925 m2

cena wywoławcza:                                                                  - 477.300,00 zł

 8. Nieruchomość zapisana jako: teren usług kultury

1)      działka nr 17/74 o pow. 6.290 m2

cena wywoławcza:                                                                  - 376.100,00 zł

 9. Tereny hotelu oraz hotelu dziennego (sale i biura do wynajęcia) z zapleczem gastronomiczno- rozrywkowymi zespołem pomieszczeń regeneracji, kompleksem terenowych urządzeń sportowych oraz usług turystycznych:

1) działka nr 17/13 o pow. 14.327 m²

              cena wywoławcza:                                                                - 1.268.500,00 zł

         10. Tereny handlu artykułami użytku codziennego oraz nieuciążliwego rzemiosła technicznego związanego m in. z techniczną obsługą całej Osady:

1) działka nr 17/15 o pow. 6.282 m²

              cena wywoławcza:                                                                - 1.025.800,00 zł.

11. Tereny stanicy wodnej i kąpieliska otwartego z niezbędnymi obiektami i urządzeniami:

1) działka nr 17/32 o pow. 8.297 m² i działka nr 17/34 o pow. 2.389 m²

              cena wywoławcza:                                                               - 310.500,00 zł.

12. Tereny centralnego zespołu handlowo- usługowego z dopuszczeniem mieszkań na piętrach:

1) działka nr 17/75 o pow. 16637 m²

              cena wywoławcza:                                                               - 1.377.700,00 zł.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej. 

Dla ww. nieruchomości urządzone zostaną księgi wieczyste.

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem B-R.IV a , B-R. IVb .

Zgodnie z art. 11Ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z           2004 r. Nr. 121, poz. 1266 z późn. zm. ) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2008 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 

08 lutego 2008 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z podatkiem VAT  winna być uiszczona w drodze jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych  w niniejszym ogłoszeniu udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 41 i 765 93 42.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-12-2007 12:22:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 07-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-12-2007 13:04:41