Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XIII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XIII/168/2007 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielenia pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2008-03-06 10:58:29
katalog Uchwała XIII/184/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-12-03 13:12:30
katalog Uchwała XIII/183/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie powiadomienia Sekretarza Miejskiego o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-12-03 13:09:59
katalog Uchwała XIII/182/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2007-12-03 13:08:12
katalog Uchwała XIII/181/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2007-12-03 13:06:18
katalog Uchwała XIII/180/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w srawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2007-12-03 13:02:24
katalog Uchwała XIII/179/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2007-12-03 13:00:42
katalog Uchwała XIII/178/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze indeksu , wyznczenia inkasentów oraz określenia wyskokości wynagrodzenia za inkaso. 2007-12-03 12:58:19
katalog Uchwała XIII/177/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów zasad ustalania poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2007-12-03 12:56:13
katalog Uchwała XIII/176/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Choszczno. 2007-12-03 12:50:20
katalog Uchwała XIII/175/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2007-12-03 12:48:37
katalog Uchwała XIII/174/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007. 2007-12-03 12:45:55
katalog Uchwała XIII/173/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie : przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka zarządu Osiedla Nr 4 - Południowe. 2007-12-03 12:44:18
katalog Uchwała XIII/172/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2007-12-03 12:41:42
katalog Uchwała XIII/171/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 2007-12-03 12:39:56
katalog Uchwała XIII/170/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej. 2007-12-03 12:38:50
katalog Uchwała XIII/169/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choszczno na lata 2007-2011. 2007-12-03 12:21:13
katalog Uchwała XIII/167/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie nadania Statutu Choszczeńskiemu Domowi Kultury w Choszcznie 2007-12-03 09:54:16
katalog Uchwała XIII/166/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 2007-12-03 09:48:50
katalog Uchwała XIII/165/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2007-12-03 09:42:50
katalog Uchwała XIII/164/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2007-12-03 09:37:13