Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w wysokości 3/19 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 111.


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału w wysokości 3/19 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Radlice, oznaczonej numerem działki 111.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 3/19 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 111 o pow. 0,6900 ha, położonej w obrębie Radlice.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

R III b - 0,1400 ha - użytki rolne- grunty orne klasa III b,

B- R III b - 0,5500 ha - zabudowane i zurbanizowane tereny mieszkaniowe,

użytki rolne- grunty orne III b.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR, dla której widnieje zapis :

- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 27.630,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2007 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 02 listopada 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

w Choszcznie .

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed

upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 0-95 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 02-10-2007 15:30:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 03-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 02-10-2007 15:30:17