Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno (ul. Kruczkowskiego), oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 86/1 o pow. 1141 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi księgę wieczystą.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RIVb.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2007 r. o godz.10°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.
Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 20 października 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie
Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 0-95 765 93 32.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 21-09-2007 14:25:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Karbowska 03-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 21-09-2007 14:25:16