Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 68/1, położonej w obrębie Wardyń

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 68/1, położonej w obrębie Wardyń.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr ewidencyjnym działki
68/1 o pow. 0,0973 ha, położona w obrębie Wardyń.
Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „B-RIIIa”
-tereny mieszkaniowe na roli klasy IIIa.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MR, dla, której widnieje zapis :
- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64,poz,592)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2007 r. o godz. 10:00 w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 8 października 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetarg

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9332

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 14-09-2007 08:01:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 03-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 14-09-2007 08:03:19