Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i 23-Lutego ,oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 148/3 o pow. 0,1321ha, 159/3 o pow. 0,2188 ha na, 149/4 o pow. 0,0358 ha, 149/5 o pow. 0,0020 ha i 160/3 o pow.0,0981 ha .

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „Bp” –zurbanizowane tereny nie zabudowane i „ dr „ - drogi.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzi księgę wieczystą .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przedmiotowej nieruchomości określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem U – Tereny usług .
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 48 decyzją z dnia 30.07.1955r. znak KL-V-0/27/55.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 900.000,00 zł (słownie : dziewięćset tysięcy złotych).
Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży podlega wpłacie w drodze jednorazowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości , o których mowa wyżej winny złożyć wnioski w terminie do dnia 27 września 2007 r.
Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
     1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,
     2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r lub jego spadkobiercą .

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie /pokój nr 2/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 28-08-2007 08:41:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 28-08-2007 08:41:02