Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Choszcznie przy ul. Wł.Jagiełły

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ PAWILONEM HANDLOWYM, POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY


     Najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
     Przedmiotem przetargu jest najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym o pow. 24 m2, zlokalizowanym na działce, oznaczonej nr 195/19 (powstałej po podziale działki, oznaczonej nr 195/6), położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.
Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wynajmującego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wynajmującemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.
Najem trwać będzie przez okres 3 lat.
     Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu za najem części nieruchomości (terenu wraz z pawilonem handlowym) wynosi 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100);
wysokość wadium – 20% wysokości wywoławczej czynszu.
Ustalona w drodze przetargu miesięczna wysokość czynszu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2007 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 września 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.
    Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.
     O terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako najemca nieruchomości od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 20-08-2007 15:19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Karbowska 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 20-08-2007 15:19:27