Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

Choszczno, 20 lipca 2007 r.

                                                                                                  Sz. P. 
                                                                                                   Zdzisław Kliński 
                                                                                                   Dyrektor 
                                                                                                   Centrum Rekreacyjno – Sportowego 
                                                                                                   w Choszcznie


Nasz znak: FKW.0914/9/2007

Wystąpienie pokontrolne

      W dniach od 15 maja do 11 czerwca 2007 r. przeprowadzono kontrolę 5 procent wydatków Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie dotyczącą realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w miesiącu styczniu 2006 r.
      Protokół z kontroli został przekazany Panu w dniu 11 czerwca 2007 r.
Kontrola prowadzonej przez klub dokumentacji wykazała następujące nieprawidłowości:
1.   Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości (Zarządzenie Dyrektora Zdzisława Klińskiego nr 15 z dnia 1 kwietnia 2003 r.) została sporządzona w oparciu o przepisy prawa, z których część uległa zmianie.
Zaleca się jej uaktualnienie.
2.   Jednostka nie prowadzi dziennika oraz ksiąg pomocniczych, w wyniku czego nie posiada analityki do kont księgi głównej. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce świadczy o niekompletnym ich sporządzaniu a dokonane w nich zapisy nie są wyczerpujące. Tak prowadzona ewidencja księgowa uniemożliwia stwierdzenie poprawności zapisów, stanów (sald) oraz działania stosownych procedur obliczeniowych.
Zaleca się dokonanie stosownych zmian w sposobie prowadzenia rachunkowości celem dostosowania do obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości aby stanowiły kompletną dokumentację księgową. Pomocne w tym temacie będzie rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Powyższe zalecenia należy wprowadzić w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. dokonując zmian w dokumentach od dnia 1 stycznia 2007. r.

3.   Faktury dotyczące zakupu pomocy naukowych i książek zostały zadekretowane i zaksięgowane na § 4210 a nie na § 4240, co jest niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 107, poz. 726 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4.   Dokonano zapłaty faktury w kwocie niższej o 0,60 zł od należnej (dot. Fa/00000662/2006 z dnia 11.01.2006 r. na kwotę 1195,60 zł). Różnicę wyrównano w dniu 16 lutego przelewem na konto kontrahenta.
5.   Polecenia przelewu środków pomiędzy rachunkami bankowymi jednostki nie były dekretowane i zatwierdzane do realizacji przez Dyrektora i Gł. Księgową jednostki.
6.   Wydatki dotyczące zapłaty faktur z kasy nie były księgowane na koncie 201. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewniać możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
7.   W raporcie kasowym - RK stwierdzono brak zapisu potwierdzającego dzienny stan gotówki w kasie. Zaleca się uzupełnienie powyższego zapisu w raportach kasowych z 2007 r.
8.   W sprawozdaniu wystąpiły nieprawidłowości wynikające z błędnie przyjętej klasyfikacji dokumentów źródłowych, które zostały wcześniej wyszczególnione. Z wyjaśnień złożonych przez Główną Księgową CRS, Panią Aleksandrę Piekarek wynika, że zastosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej wynikło z niezrozumienia i braku jednoznacznych i wyczerpujących objaśnień do tej klasyfikacji.
Zaleca się stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w wyniku kontroli nie stwierdzono innych uchybień.

Zalecenia:
Stosować i przestrzegać przepisów:
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 107, poz. 726 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wszystkie uwagi i zalecenia pokontrolne wyszczególnione w protokole należy wprowadzić i zastosować w wyznaczonych terminach. O wynikach i sposobie ich realizacji należy poinformować Burmistrza Choszczna w formie pisemnej w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 30-07-2007 10:49:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Desecka 30-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 30-07-2007 10:55:46