Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 123, 121/1 i 122/1


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działek 123, 121/1 i 122/1 położone w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu są nieruchomość gruntowe,oznaczone nr ewidencyjnymi działki:

  • 123 o pow. 0,0685 ha, przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

„Bp-RIVa”- zurbanizowane tereny niezabudowane na roli klasy IVa,

„Bp-ŁIII”- zurbanizowane tereny niezabudowane na łące klasa III,

  • 121/1 o pow. 0,0602 ha, przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem

„Bp-RIVa” -zurbanizowane tereny niezabudowane na roli klasy IV a,

„Bp-ŁIII”- zurbanizowane tereny niezabudowane na łące klasa III,

  • 122/1 o pow. 0,0618 ha, przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem

„Bp-RIVa” -zurbanizowane tereny niezabudowane na roli klasy IV a,

„Bp-ŁIII”- zurbanizowane tereny niezabudowane na łące klasa III,

położone w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na której istnieje możliwość wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, nieruchomości te znajdują się w jednostce MN, dla, której widnieje zapis :

MN- tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W przypadku kolizji z lokalizacją projektowanego budynku, nabywca na własny koszt przeniesienie istniejące czynne sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem RIVa i ŁIII. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencja Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.).

Cena wywoławcze poszczegulnych nieruchomości do przetargu wynoszą:

  • działka nr 123- 34.250,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

  • działka nr 121/1- 30.100,00 zł.(słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych00/100),

  • działka nr 122/1- 30.900,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz. 1000 w sali narad tut. urzędu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie .

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

w Choszcznie tel.095 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 18-07-2007 12:43:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 18-07-2007 12:44:44