Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wystąpienie pokontrolne - Uczniowski Klub Sportowy "Korona" w Raduniu

Choszczno, 2 lipca 2007 r.


         Sz. P. 
                         Wojciech Kociuba 
          Prezes 
                     Uczniowskiego 
                                      Klubu Sportowego „Korona” 
              w Raduniu


Nasz znak: FKW.0914/6/2007


Wystąpienie pokontrolne


W dniu 6 czerwca 2007 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych Klubowi Przez Gminę Choszczno.
Dotacji udzielono na realizację następujących zadań publicznych:
- Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie sportu na rzecz dzieci i młodzieży z
  terenu Gminy Choszczno (umowa Nr 2/2006 z dnia 1 lutego 2006r.)
- Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej
  (umowa nr18/2006 z dnia 15 marca 2006 r.) 
           Protokoły z kontroli zostały przekazane Panu w dniu 6 czerwca 2007 r. 
           Kontrola prowadzonej przez klub dokumentacji wykazała brak rachunkowego wyodrębnienia form działalności Klubu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości (art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Ponad to Klub nie posiadał dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, do której obliguje art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami). 
           Zaleca się sporządzenie ww. dokumentacji i przekazanie informacji dotyczącej wyników i sposobu realizacji zalecenia w formie pisemnej w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. 

           Ponadto w wyniku kontroli dokumentów źródłowych stwierdzono brak zapisu dotyczącego sprawdzenia faktur i rachunków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 
           Zaleca się sprawdzenie dokumentów oraz uzupełnienie powyższego zapisu do dnia 15 sierpnia 2007 r. 
           Skontrolowano również rzetelność sporządzonego sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie zgodności danych rozliczeniowych z dowodami źródłowymi i ofertą.. Ustalono, iż w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania podano błędne kwoty rozliczenia wydatków Klubu. Z zestawienia faktur wynika bowiem, że środki z dotacji wydatkowano na łączną kwotę 6.703,63 zł, natomiast w rozliczeniu poszczególnych rodzajów kosztów Klubu wykazano kwotę 6.898,72 zł. Jednocześnie błędne rozliczenie skutkowało nieprawidłowo przekazaną do budżetu Gminy kwotą niewykorzystanej części dotacji. 
           W dniu 26 lutego 2007 r. Klub zwrócił do budżetu Gminy kwotę 101,28 zł , gdzie z poprawnego wyliczenia wynika, że kwotę należną było 296,37zł.. 
           Z wyjaśnień złożonych przez prezesa Klubu, Pana Wojciecha Kociubę podczas czynności kontrolnych wynika, że nieprawidłowości te są skutkiem błędnego sumowania kwot z rachunków a nie celowego działania. 
           Po stwierdzeniu powyższych błędów zalecono powtórne sporządzenie rozliczenia dotacji oraz zwrot nie przekazanej jej części w wysokości 195,09 zł wraz z należnymi odsetkami (§ 10 ust 2 umowy Nr 2/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. oraz art. 145, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami). 
           Zgodnie z zaleceniami Klub ponownie rozliczył dotację oraz dokonał zwrotu środków w należnej wysokości w dniu 6 czerwca 2007 r. 
           W wyniku kontroli nie stwierdzono innych uchybień.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 04-07-2007 09:47:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Karbowska 12-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 05-07-2007 11:05:05