Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Caro

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Caro.

I. Opis pojazdu:

Marka: Polonez
Model: Caro 1,4
Pojemność: 1398 cm3
Moc: 103 KM
Nr rejestracyjny: GWJ7172
Nr nadwozia: SUPB01ELBVW875187
Rok produkcji: 1997
Przebieg: 180 000km
Kolor: bordo
Cena wywoławcza wynosi 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie przy ulicy Grunwaldzkiej 30, w pok. Nr 5.

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim z proponowaną ceną nabycia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Przetarg – Polonez Caro”w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej 30, w terminie do dnia 24.04.2007r. do godz. 9.00.
2. Wniesienie wadium w wysokości 30,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie: 74 8359 0005 0035 1580 2000 0003 z dopiskiem “Przetarg – Polonez Caro” do dnia 23.04.2007r. do godz. 10.00.

III Oferta winna zawierać:
1. Datę sporządzenia oferty,
2. Dane oferenta: imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę, albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,
3. Oświadczenie, że: oferent dokonał oględzin pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego,  oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego,
4. Oferowaną cenę, która winna być wyższa od ceny wywoławczej.
5. Dowód wniesienia wadium.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

III. Rozstrzygnięcie przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę nabycia, zorganizowany zostanie przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy kupna/sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazania dowodu wpłaty.

Oględzin pojazdu można dokonać w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30, na parkingu Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie przy ulicy Dąbrowszczaków 40.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, wady ukryte i wyposażenie sprzedawanego samochodu.
Szczegółowych informacji udziela Pani Daniela Lewandowska
Data ogłoszenia przetargu: 10.04.2007r.


p.o. kierownika
Daniela Lewandowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2007 14:59:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: 10-04-2007 15:02:31