Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidecji gruntów m. Choszczno

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 462 o pow. 2260 m 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi  księgę wieczystą Nr 26294.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem R.IIIb. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

 

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 62.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).  Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz.10°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.  Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy dni przed przetargiem t.j. do dnia 23 kwietnia 2007 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

    Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech  dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości  na konto 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. 095 765 9332.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-03-2007 12:04:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2007
Ostatnia aktualizacja: 20-03-2007 12:28:27