Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na zbycie działek budowlanych zbudowanych garażami, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

 

ROKOWANIA NA ZBYCIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. STARGARDZKIEJ

 

 

Zbycie działek nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań są działki budowlane zabudowane garażami o konstrukcji lekkiej-stalowej, położone w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

 

 

1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1273 o pow. 27 m², Kw. Nr 18012 A
cena wywoławcza nieruchomości do rokowań:                                                 - 3.800,00 zł
w tym:    cena garażu                                                                                              - 2.698,00 zł
               cena gruntu                                                                                              - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                              - 760,00 zł
2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1274 o pow. 26 m², Kw. Nr 17988 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:    cena garażu                                                                                               - 2.736,00 zł
               cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1275 o pow. 26 m², Kw. Nr 18014 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:    cena garażu                                                                                               - 2.736,00 zł
               cena gruntu                                                                                               - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
4) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1276 o pow. 26 m², Kw. Nr 18015 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:    cena garażu                                                                                               - 2.736,00 zł
               cena gruntu                                                                                               - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
5) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1277 o pow. 27 m², Kw. Nr 18008 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                              - 2.698,00 zł
                cena gruntu                                                                                              - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
6) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1278 o pow. 27 m², Kw. Nr 17984 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                              - 2.698,00 zł
                cena gruntu                                                                                               - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
7) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1281 o pow. 26 m², Kw. Nr 18011 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                             - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                              - 2.736,00 zł
                 cena gruntu                                                                                              - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
8) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1282 o pow. 26 m², Kw. Nr 17987 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                              - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                               - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                               - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                - 760,00 zł
9) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1283 o pow. 27 m², Kw. Nr 17994  A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                              - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                               - 2.698,00 zł
                cena gruntu                                                                                               - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
10) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1295 o pow. 26 m², Kw. Nr 17980 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
11) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1296 o pow. 26 m², Kw. Nr 18001 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
12) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1297 o pow. 26 m², Kw. Nr 18000 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
13) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1298 o pow. 27 m², Kw. Nr 17979 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.698,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
14) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1299 o pow. 26 m², Kw. Nr 17999 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                 - 760,00 zł
15) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1300 o pow. 26 m², Kw. Nr 17998 A  
cena wywoławcza do rokowań :                                                                              - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                  - 760,00 zł
16) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1301 o pow. 26 m², Kw. Nr 17997 A
cena wywoławcza do rokowań :                                                                              - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                  - 760,00 zł
17) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1302 o pow. 26 m², Kw. Nr 17993 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.736,00 zł
                 cena gruntu                                                                                               - 1.064,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                  - 760,00 zł
18) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1303 o pow. 27 m², Kw. Nr 17992 A
cena wywoławcza do rokowań:                                                                               - 3.800,00 zł
w tym:     cena garażu                                                                                                - 2.698,00 zł
                cena gruntu                                                                                                - 1.102,00 zł
zaliczka w pieniądzu:                                                                                                  - 760,00 zł

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych działek odbyły się w dniach:

15 grudnia 2006 r. – I przetarg ustny nieograniczony,

20 lutego 2007 r.- II przetarg ustny nieograniczony,

i zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nie został wyłoniony nabywca.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, dla nieruchomości tych określony jest główny kierunek rozwoju tego obszaru zgodnie z zapisami:

U - teren usług,

P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Rokowania na sprzedaż ww. działek odbędą się w dniu 19 kwietnia 2007 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2007 r., w Informacji Urzędu Miejskiego w Choszcznie, z dopiskiem „ROKOWANIA- GARAŻE STARGARDZKA”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie  Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

 

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1)   nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)   zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)  nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty

zaliczki,

4)   są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Cena sprzedaży działek uzyskana w drodze rokowań zostanie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22 %.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2) tel. (095) 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-03-2007 14:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2007
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2007 14:12:22